Sabır Duası Hükmünde 10 Farklı Konuda Okunan 10 Etkili Niyaz

Özel hayatta karşılaşılan sıkıntıların hafiflemesi için okunan sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya. (amin)

Duanın Türkçe meali

(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? (Meryem-65)

Maddi sorunlardan kurtulmak ve helal rızık temin etmek için okunan sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Kale musa li kavmihisteıynu billahi vasbiru innel erda lillah yurisüha mey yeşaü min ıbadih vel akıbetü lil müttekıyn. (amin)

Duanın Türkçe meali

Mûsâ, kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır” dedi. (A’râf-128)

Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak ve nefsin arzularına karşı durabilmek için okunan sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım. (amin)

Duanın Türkçe meali

Yakup, “Nefisleriniz sizi bir iş yapmağa sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi. (Yusuf-83)

Evlatların sebep olduğu sıkıntılı durumlara karşı okunan sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman-17)

Düşmanların şerrine karşı güçlü olmayı temin eden sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın. (amin)

Duanın Türkçe meali

(Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara-250)

Kötü niyetli akrabalardan ve sinsi arkadaşlardan gelebilecek zararlara karşı okunan sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey’a innellahe bi ma ya’melune mühıyt. (amin)

Duanın Türkçe meali

Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. (Al-i İmran-120)

Yabancı memlekette olup sıkıntı çekenlere okumaları tavsiye edilen sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Vasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.” (Hûd-115)

Mücadele ederken yalnız kalan kişilerin okuyacağı sabır duası      

Bismillahirrahmanirrahim

Kale setecidünı in şaellahü sabirav ve la a’sıy leke emra. (amin)

Duanın Türkçe meali

Mûsâ, “İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim” dedi. (Kehf-69)

İnançlarından ötürü kötü muamele görenlerin okuyacağı sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabrav ve teveffena müslimın. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (Araf-126)

Her konuda okunabilecek kısa sabır duası

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbünallah ve ni’mel-vekil (amin)

Duanın Türkçe meali

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” (Al-i İmran-173)

Bundan böyle müminin silahı olan doğru ve en güçlü duaları Murad Duaları Kitabı'ndan öğrenebileceksiniz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, sizi de çok etkileyecek.

Buraya tıklayıp Murad Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir