Muhabbet Duası Size de Çok Fayda Sağlayacak

Muhabbet duası kimler tarafından okunabilir?

Muhabbet duası kadın-erkek herkes tarafından okunabilir. Bu dua birbirini seven bekar kişiler tarafından okunabileceği gibi evli çiftler tarafından da okunur.

Bekar kişilerin muhabbet duasını okumaları inşallah helal dairesi içinde sevdiklerine kavuşmalarına vesile olur. Evli çiftlerin bu duayı okuması karı koca arasındaki muhabbeti artırır, ev içinde sevgi ve saygı hasıl olmasını sağlar.

Muhabbet duasını ne kadar süreyle ve kaç defa okumam gerekir?

Muhabbet duası haftanın bir günü (tercihen perşembe gecesi yatsı namazından sonra) okunmaktadır. Ancak dua sözleri bir oturuşta peş peşe 3 defa tekrar edilmektedir. Önemli dilek dualarının sözlerini art arda 3 defa okumak Asrı Saadet döneminden beri görülen bir uygulamadır.

Muhabbet duası okuyarak muradına kavuşmak isteyen kişiler sadece bir hafta duasını niyaz ederek beklememeli ve “istekleri gerçekleşinceye kadar” sabırla ve içten duygularla dua etmeye devam etmelidir.

Muhabbet duasını okuyan mümin kadın ve erkekler inşallah çok daha kısa sürede müjdeli haberler alacaklardır.

Muhabbet duasına büyü ya da tılsım gözüyle bakılmamalıdır

Dualar kulun herhangi bir muradının gerçekleşmesi için Rabbine el açıp istekte bulunmasıdır.

İçten duygularla usulüne uygun olarak dua etmek çok etkili sonuçlar vermektedir. Zira Yüce Allah kendisine halisane duygularla yönelen kulunun ellerini inşallah boş çevirmeyecektir.

Ancak bilinmelidir ki muhabbet duası bir büyü ya da tılsım değildir. Duasını okuyan mümin Allah’a tam bir teslimiyet gösterecek ve yalnızca Allah’ın takdir ettiği şeyin gerçekleşeceğini kabul edecektir.

Muhabbet duası okumadan önce yapılması gerekenler nelerdir?

  • Muhabbet duası okumadan önce kesinlikle abdest alınmalıdır. Çünkü bu dua içerisinde Kuran ayetleri geçmektedir ve Kuran’a dayanan bu tarz duaları mutlaka abdestli biçimde okumak gerekir.
  • Muhabbet duası okuyacak kişin rahatsız edilmeyeceği sakin bir yere çekilmesi isabetli olacaktır.
  • Muhabbet duası özel hayatla alakalı bir duadır. Bu tarz duaların okuduğuna dair başka şahıslara bilgi vermemesi İslam ahlakına daha uygundur.

Muhabbet duasının tesirini artırmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Muhabbet duasını ciddi bir eda ile ve abdestli bir biçimde okuyan kişi duanın tesirini artırmak istiyorsa büyük alimlerin şu tavsiyelerine kulak vermelidir:

  • Muhabbet duası okumadan önce kişi 4 rekât nafile namazı kılarsa inşallah duasına olan icabet artacaktır.
  • Dua edilen günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve duanın kabulünü kolaylaştırır.
  • Muhabbet duası okunduktan sonra Kuran-ı Kerim’den birkaç sre okumak inşallah duanın tesirini arttırır.

Tabii burada ifade ettiğimiz hususların kişinin inisiyatifi dahilinde yapılacağını belirtmek gerekir. Yani kişi sadece abdest alarak duasını okuyup Yüce Rabbine sığınabilir veya duasına olan icabeti arttırmak için ifade ettiğimiz bu uygulamalara başvurabilir.

Muhabbet duası da dahil olmak üzere tüm duaların kabulünde içten duygularla dua etmenin çok önemli olduğunu bilmek ve duaları kabul eden tek yüce makamın “Arşı Alanın Sahibi” yani “Yüce Allah” olduğunu asla unutmamak gerekir.

İlginizi Çekebilir: İstek Duası ile Tüm Dilekleriniz Gerçekleşsin

Muhabbet duasının sözleri

Muhabbet duası 5 adet esmadan sonra 5 ayetin okunması ile niyaz edilir. Duanın tam sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Nâfi,

Fatırus semavati vel ard ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en’ami ezvaca yezraüküm fıh leyse ke mislihı şey’ ve hüves semıul besıyr.

Ya Mukaddim,

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama.

Ya Habir,

Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.

Ya Lâtîf,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ya Mücîb,

Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun. (Amin)

Duanın sözlerini ezberlemekte zorlanan müminlerin yazılı bir kaynaktan faydalanmalarında herhangi bir mahzur yoktur.

Duanın Türkçe meali

Muhabbet duasını oluşturan esmalar ile ayetlerin Türkçe mealleri (duadaki sıralama esas alınarak) şöyle verilebilir:

En-Nâfi esması kulları için faydalı olan her şeyi yaratan demektir.

Şûrâ suresi 11. ayetin meali

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O’nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir ve görür.

El-Mukaddim esması dilediğine maddi manevi nimetler verip öne geçiren anlamındadır.

Furkan suresi 74. ayetin Türkçe meali

Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” derler.

El-Habîr esması her şeyden haberdar olan manasındadır.

Âl-i İmrân suresi 27. ayetin Türkçe meali

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”

El-Lâtîf esması sonsuz lütuf ve kerem sahibi anlamındadır.

Meryem suresi 96. ayetin Türkçe meali

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.”

El-Mücîb esması duaları kabul eden, kullarının ellerini boş çevirmeyen manasındadır.

Zuhruf suresi 70. ayetin Türkçe meali

“Siz ve eşleriniz cennete girin. Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.”

Burada verilen mealler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Muhabbet duası okunurken sadece yukarıdaki Arapça dua sözleri ile niyaz edilecektir.

Artık aşk hayatınız düzene girecek, bunun için En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın inanılmaz potansiyelini siz de hak ediyorsunuz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, yaşamınıza anlam katacak.

Buraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir