Kocaya Söz Geçirme Duası Suya Okunan Esmalar

kocaya söz geçirme duası

Özel hayatta mutluluğa vesile olan kocaya söz geçirme duası bir miktar suyun veya yemeğin üzerine okunur. Dua, kocayı o kadar güçlü biçimde etkiler ki kadının her söylediğine uymaya başlar. Sinirli, huysuz veya ilgisiz kocalara okunduğunda çok hayırlı gelişmelere vesile olur.

Kocaya söz geçirme duası erkeğin kalbinde sevgi ve muhabbet hasıl olmasını sağlar. Kendisine yönelik dua okunan kocalar eşlerine saygı duymaya başlar ve kocalık görevlerini layıkıyla yerine getirir.

Dua hem kocayı hem de onun çevresindeki insanları etkiler

Evlilik yaşamında görülen sıkıntıların büyük bir kısmı aslında karı kocadan kaynaklanmaz. Erkeğin ailesi ve arkadaşları çoğu zaman kendisini yanlış yönlendirir. Bu sebeple kalıcı bir çözüm isteniyorsa erkeği etkileyen bu şahısların aradan çekilmesi gerekir.

İşte bu hususta kocaya söz geçirme duası muazzam biçimde tesir gösterir. Zira bu dua hem kocayı hem de onun çevresindeki diğer insanları etkiler. Duada geçen kutsi sözlerin yüzü suyu hürmetine erkeğin bütün tavırları değişir. Erkeği olumsuz biçimde etkileyerek ona hata yaptıran kişilerin ise elini ve dilini bağlar. Bu kişiler dua sayesinde artık hiçbir şekilde erkeğe olumsuz telkinde bulunamaz.

Kocaya söz geçirme duası bu yönüyle pek çok kişiyi etkilediği için daha güçlü tesir gösterir.

kocaya söz geçirme duası

Kocaya söz geçirme duası iki aşamadan oluşur

Bu tesirli dua 2 aşamadan oluşmaktadır. Duanın birinci aşaması bir miktar suyun veya yemeğin üzerine esmalar okumak biçiminde yapılır. İkinci aşamada ise 3 ayeti kerime okunmaktadır.

Duanın birinci aşaması olan suyun üzerine esmaların okunması günün herhangi bir vaktinde okunabilir. Kadın, esmaları belli bir sayıda suyun üzerine okuyacak ve daha sonra bu suyu uygun bir zamanda kocasına içirecektir. Eğer suyu kocaya içirmek zor gelecekse herhangi bir yemeğin üzerine de dua okunup erkeğe yedirilebilir.

Duanın ikinci aşamasında ise kadın yalnız bir yere çekilerek Kur’an-ı Kerim’den ayet-i kerimeler okur. Duanın bu aşaması için tavsiye edilen makbul zamanlar gece vakitleridir. Ayrıca duanın ikinci aşamasını okuyabilmek için öncelikle birinci aşamanın tamamlanmış olması gerekir. Yani kocaya üzerine okunmuş su veya yemek verilmeden duanın ikinci aşaması yerine getirilemez.

Kocaya söz geçirme duası ilk aşaması

Bu aşamada kadın öncelikle suyun üzerine veya yaptığı yemeğin üzerine sırayla şu 4 esmayı okur:

Ya Hafî,

Ya Vâsi,

Ya Kavî,

Ya Râfi,

Okuma bittikten sonra kadın kocasının adını annesinin adını unvan kılarak bir defa söyler. Mesela kocanın ismi Sinan ise ve annesinin adı da Fatma ise kadın şöyle diyecektir: “Bu esmalar Fatma’nın oğlu Sinan içindir.” 

Bu esmalar ve kocaya hitap kısmı baştan sona tam 7 defa tekrar edilir. 7’nci okuma da yapılıp kocanın adı annesinin adıyla birlikte anıldıktan sonra duanın birinci aşaması tamamlanmış olur.

kocaya söz geçirme duası

Duanın ikinci aşaması 

Kocaya söz geçirme duası uygulamasının birinci aşamasında üzerine esmalar okunan su veya yemek kocaya verildikten sonra duanın ikinci aşamasına geçilir.

İkinci aşamada önce niyet getirilir. Duanın niyeti söz geçirilecek kocanın adının peş peşe 3 defa tekrar edilmesi ile yapılır. Ancak duanın bu aşamasında kocanın sadece adı söylenir, annesinin adı unvan olarak geçmez. Mesele kocanın adı Sinan ise peş peşe 3 defa sadece “Sinan” denir.

Kocanın isminin zikredilmesinden sonra şu mübarek sözler baştan sona 3 defa okunur:

Ya eyyühellezıne amenüstecıbü lillahi v lir rasuli iza deaküm lima yühyıküm va’lemu ennellahe yehulü beynel mer’i ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun.

Ve hüvellezı enşeeküm min nefsiv vahıdetin fe müstekarruv ve müstevda’ kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun.

Ve lillahi mülküs semavati vel ard vallahü ala külli şey’in kadır. 

Üçüncü okuma bittikten sonra bir defa Fatiha suresi okunur ve “amin” denilerek eller yüze sürülür. Böylece kocaya söz geçirme duası tamamlanmış olur.

Kocaya söz geçirme duası ne zaman etkisini gösterir

Bu tesirli dua okunduğu ilk günden itibaren güçlü biçimde tesir gösterir. Duanın tesiri zaman geçtikçe daha da artar. Duanın okunması üzerinden 7 gün geçtiğinde koca artık hayırlı bir eş haline gelmiş olur. 21 gün geçtiğinde ise karısına aşkla ve muhabbetle bağlanmış olacaktır.

Büyük alimler bu tesirli duayı okuyarak aile saadeti dileyen kadınlara bazı tavsiyelerde de bulunmuşlardır. Bu tavsiyeler içinde en dikkat çekeni bir miktar sadaka verilmesidir. Dua okuyarak kocasını uyumlu bir eş haline getirmek isteyen kadınlar ihtiyaç sahiplerine küçük de olsa bir miktar sadaka verirlerse İnşallah duaları daha güçlü biçimde kabul görür.

Content missing

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir