İçeriğe geç
Anasayfa » Kısmet Duası 12 Esmalı Mucizevi Niyaz

Kısmet Duası 12 Esmalı Mucizevi Niyaz

kısmet duası

Hayırlı bir eş bulmaya vesile olan kısmet duası kutsi sözlere dayanmaktadır. Duanın asıl sözleri Allah’ın güzel isimleri olan 12 esmadır. Ayrıca duanın giriş kısmında niyet bölümü vardır ve duanın bitiminde 3 Kuran ayeti okunmaktadır. Yani kısmet duası büyük alimler tarafından tertip edilmiş özel bir duadır ve Allah’ın izniyle hayırlı gelişmelere vesile olmaktadır.

Bu tesirli dua nispeten uzun olup okunuşu birkaç dakikayı bulmaktadır. Ancak duayı okuyup güzel sonuçlar alan müminlerin anlatımlarından ötürü en fazla rağbet edilen dua olmuştur. Gerçekten de bu dua vesilesi ile mutlu bir evlilik yapan sayısız kadın ve erkek mümin bulunmaktadır.

Bu duanın bir diğer fazileti ise nasip edilen kısmetin “hayırlı ve kalıcı” olmasıdır. Duada geçen esmaların yüzü suyu hürmetine inşallah kişiye “ömür boyu sürecek mutlu bir evlilik” ihsan edilecektir.

Bu yazımızda kısmet duasının sözleri ile okunma usulü hakkında bilgiler vereceğiz. Ayrıca duanın kabulü konusunda önemli uyarılarda bulunacağız. Aktaracağımız bilgilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz. İşte kısmet duası hakkında bilinmesi gereken her şey:

Kısmetin açılması için batıl inançlara başvurmayın

Dua ile ilgili detaylara geçmeden önce önemli bir uyarıda bulunmak yerinde olacaktır. Kısmetinin açılmasını dileyen müminlerin kesinlikle hak yolundan ayrılmaması gerekir. Büyü ve tılsım gibi dinen caiz olmayan yollara başvurarak kısmet talebinde bulunmak kişiyi günaha sürükler. Ayrıca büyü ile temeli atılmış bir evlilik kişiye asla huzur getirmeyecek ve eninde sonunda bitecektir.

Hayırlı kısmet talebinde bulunan müminlerin duaların mucizevi gücüne başvurması en isabetli yoldur. Bu konuda sahih duaları tercih etmek büyük önem taşımaktadır. Aşağıda sözleri verilen kısmet duası esmalara ve ayetlere dayanan “tesirli ve sahih bir dua”dır. Bu itibarla gönül rahatlığı ile okunabilir.

Kısmet dualarının okunmasında da dini esaslara uygun davranmak gerekir. Bazı kaynaklarda dua sözlerinin suyun veya şekerin üzerine okunduğuna dair bilgiler verilmektedir. Bu tarz yaklaşımlar da yanlıştır. İslami anlayışta dua etme adabı bellidir. Dualar sözlüdür ve herhangi bir gıda üzerine dua okunamaz.

Duaların daha tesirli olmasını sağlayan bazı davranışlar da vardır. Duanın makbul zamanlarda okunması, sadaka verilmesi ve içten duygularla niyaz edilmesi bu tarzdaki güzel davranışlardan birkaçıdır.

kısmet duası

Kısmet duası gecenin ikinci yarısında okunursa daha tesirli olur

Kısmet duası için makbul kabul edilen zaman dilimi “gecenin ikinci yarısı” olarak ifade edilmiştir. Yani “gece yarısından sabah gün doğumuna kadar herhangi bir vakitte” dua sözleri okunabilir.

Kısmet duasına üç gece devam etmek de büyük alimlerin tavsiyeleri arasındadır. Müminlerin birkaç gün dualarına devam etmeleri duaya ne kadar önem verdiklerini gösterir ve inşallah duanın tesirini artırır.

kısmet duası

Gönlünüzden kopan bir sadaka verin

Kısmet duası okunan üç günlük dönemde en az bir defa sadaka verilmesi tavsiye edilmektedir. Verilecek sadakanın miktarı önemli değildir. Kişi gücü yettiği kadar bir miktar sadaka verecek ve bunu Allah rızası için yapacaktır. Para yardımında bulunmak da dahil olmak üzere müminlerin sevinmesine vesile olan her şey sadakadır. Yolda kalmışlara yardım etmek, ihtiyarları ziyaret etmek, yetimlere merhamet göstermek gibi her türlü güzel davranış da sadaka sayılmaktadır.

Kısmet duasının tesirini artırmak için ihtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka veren müminlerin “Ya Rabbim bunu senin rızanı kazanmak için sadaka olarak verdim, Allah’ım kabul et.” demeleri yerinde olacaktır. Ancak sadaka veren müminler bu sözleri sesli söyleyerek sadaka alan kişinin üzülmesine neden olmamalı, bu sözleri kendi içinden sessizce söylemelidir.

Sadaka vermenin pek çok fazileti vardır. Sadaka kaza belayı def eder, ömrün uzamasına vesile olur. Kişinin hem ruhsal hem de bedensel olarak korunmasını sağlar. Ayrıca sadaka vermek duaların kabulünde muazzam tesir gösterir. Sadaka verilerek niyaz edilen duaların çok daha güçlü biçimde kabul gördüğünü pek çok büyük alim eserlerinde dile getirmiştir.

kısmet duası

Kısmet duası sözleri

Kısmet duası bir terkiptir. Yani kendi içinde bölümleri vardır. Her bölümün sözleri ve okunma usulü hakkında büyük alimler şu bilgileri aktarmışlardır:

Kısmet duasının niyet bölümü

Duaya besmeleyi şerif ile başlanır ve ardından şu sözlerle niyet getirilir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rabbim benim için Arş-ı Ala’da kader olarak yazılmış olanı hayırlı bir şekilde mukadder kıl.

Bana nasip olarak ihsan ettiğin şeyleri münasip eyle.

Ben, hüsn-ü tali ile bana lütfedeceğin her şeye razıyım.

Beni hayırlı bir kısmet ile vasıl kıl ve beni gönlü şad olan kullarından eyle.

Bu niyet sözlerinden sonra duanın asıl bölümü olan esmaların okumasına geçilmektedir.

Kısmet duasının 12 esma ile okunan asıl bölümü

Hayırlı bir kısmet bulmaya vesile olan esmaların bir kısmı tek kelimeden oluşurken bazıları birkaç kelimelik tamlama şeklindedir. Duada geçen tüm esmaların kaynağı Kuran-ı Kerim’dir. Farklı ayetlerde geçen bu esmalar yüce Allah’ın kudretini ifade eden isimlerdir.

Duanın niyet bölümünden sonra esmalar şu sırayla okunmaktadır:

Ya Kadir

Ya İlâhü’n nâs

Ya Fâliku’l abbi ve’n nevâ

Ya Vedud

Ya Bedî’u’s semâvâti ve’l ard

Ya Câmi’u’n nâs

Ya Hayru’l fâtihîn

Ya Rabbü’s semâvâti

Ya Hafi

Ya Ahsenü’l hâlikîn

Ya Gâlib’ün ‘alâ emrihî

Ya Mucib

Esmaların okunmasından sonra duanın son bölümüne geçilir.

Kısmet duasının tefekkür bölümü

Duanın son bölümüne şu üç ayeti kerime okunmaktadır:

  • Rum suresi 21. ayeti kerime
  • Meryem suresi 96. ayeti kerime
  • Enbiya suresi 89. ayeti kerime

Bu ayetlerin sözlerinin okunuşu duadaki teşkil sırasına göre şöyledir:

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda

Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın. (amin)

Ayetlerin okuması bittikten sonra kişi acele edip hemen kalkmamalıdır. Mümin kadın veya erkek dizleri üzerine çökmüş vaziyette iken yani hâlâ dua düzenindeyken birkaç dakika yüce Allah’ın gücü ve kudreti üzerine düşünmelidir. Büyük alimler dualardan sonra bu şekilde birkaç dakikalık manevi yoğunlaşma ve düşünme çabasına “tefekkür aşaması” adını vermektedir. Dualardan sonra tefekkür etmek inşallah duaların daha makbul kabul edilmesine vesile olmaktadır.

kısmet duası

Kısmet duası anne babalar tarafından vekaleten okunabilir mi?

Anne babaların en büyük dileği çocuklarının hayırlı bir kısmet bularak kendi yuvalarını kurmalarıdır. Çocuklar mutlu bir evlilik yaptıklarında anne babalar huzura kavuşur ve gözleri arkada kalmaz. Pek çok anne baba evlatlarının güzel bir evlilik yapmaları için yüce Allah’a dua etmektedir.

Anne babalar yukarıda sözlerini aktardığımız kısmet duasını okuyarak evlatlarının hayırlı bir evlilik yapmaları için dilekte bulunabilirler. Ancak anne babalar dua okuduklarında duanın niyet bölümünde geçen “benim, bana, beni” kelimelerini “evladım, evladıma, evladımı” şeklinde değiştirilmelidir. Yani el açan anne baba duayı kendileri için değil evlatları için okuduklarını beyan etmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir