Kenzül Arş Duası Fazileti Saymakla Bitmez!

Kenzül Arş Duası Fazileti

Kenzül Arş duası fazileti sonsuz bir duadır. Zira bu niyaz her derde deva dua olarak kabul görmektedir. Büyük alimler bu duaya her nevi derdin şifası gözüyle bakmıştır.

Bu tesirli dua genel anlamıyla Kur’an ve Sünnete uygundur. Yani bu dua gönül rahatlığı ile okunabilir. Ancak ifade etmek gerekir ki Kenzül Arş duası ayet veya hadis değildir. Büyük alimler tarafından teşkil edilen etkili bir niyazdır.

Duaların kabulü konusunda tek yetkili merci yüce Allah’tır. Bu itibarla dua eden müminler ne olursa olsun yüce Allah’a şükür etmeyi ihmal etmemelidir. Dua vesiledir. Veren ve istekleri gerçekleştiren Allah’tır.

Kenzül Arş duası fazileti öylesine çoktur ki okuyan kişinin yüzünün ahirette aydınlık olacağına, hasta olanların hastalıklarından şifa bulacağına, cinin ve şeytanın şerrinden korunacağına inanılır. Kayıp olan kişi Kenzül Arş duasını okursa sağ salim ailesine ulaşır.

Kenzül Arş Duası Fazileti Nelerdir?

İslami kaynaklardan derlenerek oluşturulan Kenzül Arş duası çok çeşitli amaçlar ile yapılır. Tek bir amaç, istek ve niyete sınırlandırılamaz.

  •         Sırat köprüsünden şimşek gibi geçmek için
  •         Kıyamette yüzün ayın 14’ü gibi parlak olması için
  •         Korkusu olanın korktuğundan emin olması için
  •         Dünya ve ahiretteki ihtiyaçların giderilmesi için
  •         Borçlu olanın borcundan kurtulması için
  •         Zalim bir sultandan, düşmandan korkan kişi şerlerinden korunmak istediğinde
  •         Her bir mahlukattan gelebilecek eziyetten ve şerden korunmak için
  •         Kocasından güzellikler bekleyenler
  •         Ömrünün bereketlenmesini isteyenler
  •         İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden korunmak için

Yukarıdaki maddeler Kenzül arş duası fazileti üzerine söylenmiş sınırlı bir listedir. İfade edilen bu özelliklerin dışında her türlü konuda bu muazzam duaya müracaat edilebilir. 

Kenzül Arş Duası Hangi Durumlarda Daha Tesirli Olur?

Her bir duanın daha tesirli olması için yapılan işler ve okunan özel sureler vardır. Aynı durum Kenzül Arş duası için de geçerlidir. Mümin kişi karşılaştığı bütün insanlardan ve varlıkların şerlerinden, hastalıklardan, zalimlerin kötülüklerinden korunmak istiyorsa duadan önce Fatiha, İhlas, Kafirun, Felak ve Nas sureleri okunmalıdır.

Duayı dünya ve ahiret isteklerinin gerçekleşmesi için okuyacak kişi öncelikle iki rekat namaz kılar. Namazın rekatlarında Fatiha ve İhlas suresini okur. Namazdan sonra duayı okumalıdır.

Kenzül Arş Duası Fazileti Yerini Bulsun Diye Nasıl Okunmalıdır?

Sabahın erken saatinde özellikle seher vaktinde kenzül arş duası okunursa daha makbul olur. Seher vaktinde kalkan mümin kişi abdestini alır. Sessiz bir odaya geçer. Kıbleye doğru diz üstü çöker. Ellerini açarak duayı okumadaki niyetini zikreder.

Kişinin niyetini yapmasını ardından 7 defa Ayet’el-Kürsi okuması gerekir. Ayet’el Kürsi’den sonra Kenzül Arş duası okunur. Bu okunma usulü ile inşallah Kenzül arş duası fazileti müminler için yerini bulmuş olur. 

Kenzül Arş Duası Sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin

La ilahe illellahül hakemül adlül metin

Rabbüna ve rabbü aba inel evvelin

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin

La ilahe illellahü vehdehu la serike lehlehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

La ilahe illellahü sükran li nimetih

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih

Eselükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düa ehü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab

Ve bihakkis mikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab

Ve Bihakkis mikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab

İnneke entel kerimül kebiru

Hasbünellahü ve nimel vekil

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. (Amin)

Bundan böyle müminin silahı olan doğru ve en güçlü duaları Murad Duaları Kitabı'ndan öğrenebileceksiniz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, sizi de çok etkileyecek.

Buraya tıklayıp Murad Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir