Karı Kocanın Arasını Düzelten Dua 7 Günde Etkili

Karı kocanın arasını düzelten dua

Karı kocanın arasını düzelten dua eşlerin birbirine olan muhabbeti arttırır. Çiftin kalbine sevgi tohumları eker ve evliliğin mutlu biçimde yürümesini temin eder.

Günde 3 defa okunan ve 7 gün devam eden bu dua muazzam etkilidir. Bu kutsi dua vesilesi ile özel yaşamda mutluluğa nail olan sayısız çift vardır.

Aşağıda karı kocanın arasını düzelten dua sözlerine ve okunma adabına yer verilmiştir. Duadan tam olarak fayda görmek isteyen müminlerin dua etme usulü hakkında verilen detaylara da özen göstermeleri tavsiye edilmektedir.

İşte evli çiftlerin muhabbetini artıran ve evlilik yaşamını mutlu bir sürece çeviren dua hakkında bilinmesi gereken her şey: 

Karı kocanın arasını düzelten dua kimler tarafından okunabilir?

Bu tesirli dua kocasını kendisine bağlamak isteyen kadınlar tarafından yaygın olarak okunmaktadır. Kadınlar kadar yaygın olmasa da bazı erkekler de eşlerinin kalbini kazanmak için bu duaya müracaat etmektedir. Yani dua hem kadın hem de erkek tarafından okunabilir.

Duanın okuma usulü ile ilgili merak edilen husus ise vekaleten okunup okunamayacağıdır. Bu hususta büyük alimler şöyle bir açıklama yapmışlardır:

Karı kocanın arasını düzelten dua tekvil usulü ile okunabilir

Büyük alimlerin bahsettikleri tekvil kelimesi “bir işi vekaleten yapmak” demektir. Bu duanın tekvil edilebileceği yani başkasının yerine vekaleten okunabileceği belirtilmektedir.

Evli çiftin anne babaları veya diğer akrabaları bu duayı vekaleten okuyarak kişilerin mutlu olmasını dileyebilirler. Eğer evli çiftin çocukları yetişkinse ve dua okuyabilecek yaşa gelmişlerse onlar da anne babalarının mutluluğu için bu duayı okuyabilirler.

Karı kocanın arasını düzelten dua

Karı kocanın arasını düzelten dua sadece dini nikahlı çiftler için okunabilir

Burada sözlerini aktardığımız dua sahih bir niyazdır ve sadece aralarında dini nikah bulunan çiftler için okunabilir.

Son zamanlarda internette veya farklı kaynaklarda bu duanın sevgili olan çiftlerin arasının düzelmesi için de okuyabileceği söylenmektedir. Bu kesinlikle yanlış bir iddiadır. 

Duanın kutsiyeti ve tesiri sadece aralarında dini nikah kıyılmış olan çiftler için geçerlidir. Hatta eski kaynaklarda bu dua için “halile duası” tabiri de kullanılmıştır. Halile kelimesi kadın ile erkeğin birbiri için “helal” olmasıdır. İslami anlayışta kişinin başka biri için helal olmasının tek şartı dini nikahtır. 

Bütün bu izahlardan da anlaşıldığı üzere karı kocanın arasını düzelten dua evlilik haricindeki ilişkilerin düzeltilmesi için okunamaz.

Karı kocanın arasını düzelten dua

Dua okunurken dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus

Bu tesirli duayı okuyarak evlilik yaşamını güzelleştirmek isteyen müminlere büyük alimler şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

Duaya bir hafta devam edilmesi

Duanın okunma süresi 7 gündür. Eğer herhangi bir gün dua okumaya fırsat bulunamazsa sonraki gün duaya devam edilmelidir. Ancak boş geçen gün için de dua okunmalı yani mutlaka 7 günlük okuma tamamlanmalıdır.

21 okuma yapmanın fazileti

Dua sözleri peş peşe 3 defa tekrar edilir. Yani kişi bir oturuşta duayı art arda 3 defa okuyacak ve duasını tamamlayacaktır. 7 gün okumaya devam edildiğinde toplamda dua 21 defa okunmuş olacaktır. Büyük alimler, bu 21 okumanın dua ilmi açısından gizli bir tılsım olduğunu ifade etmektedir ve hayırlı kapıların açılmasına vesile olduğunu belirtmektedir.

Duaya başlamadan önce abdest almak şart mı?

Hayır, bu duayı okumak için abdestli olmaya gerek yoktur. Müminler abdest almadan da bu duayı niyaz edebilirler. Ancak ifade etmek gerekir ki duaların abdesti biçiminde okunması daha makbul kabul edilmektedir.

Dua okuyan kişinin ketum davranması

Ketum davranmak yani başka insanlara bilgi vermemek dua okunurken dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Özellikle karı kocanın arasını düzelten dua gibi özel yaşamla ilgili dualar hakkında başka kişilerle konuşmak doğru değildir. Evlilik hayatını güzelleştirmek için el açan mümin dua okuduğunu insanlara uluorta anlatmazsa daha isabetli olur.

Kalpten gelen duygularla yüce Allah’tan yardım istemek

Duaların kabulünde en önemli husus samimi duygularla el açmaktır. Kalpten gelen hislerle yapılan dualar en tesirli olanlardır. Bu itibarla dua okuyarak eşinin kalbini kazanmak isteyen bir kişi içten duygularla Rabbine yönelmelidir. Samimi bir kalple el açan müminlerin inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Karı kocanın arasını düzelten dua sözleri

Bu tesirli duaya Bismillahirrahmanirrahim denilerek başlanır. Ardından Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri olan Ya Akrab esması peş peşe 3 defa okunur.

Ya Akrab esması, Yüce Allah’ın “kullarına yakın olması ve her şeyden haberdar olması” anlamındadır.

Ya Akrab esmasının 3 defa tekrar edilmesinden sonra 7 defa Ya Falikul Isbâh denir.

Bu ifade “karanlıkları yarıp sabahı ortaya çıkaran” anlamındadır. Yani Yüce Allah’ın “sıkıntılı zamanlardan sonra müminlere müjdeli günler ihsan etmesi” demektir.

Esmaların okunması bittikten sonra Furkan suresi 74. ayeti kerimesi bir defa okunur:

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama.

Duanın son bölümünde ise Nisa suresinin 32. ayeti kerimesi 1 defa okunarak dua tamamlanmış olur.

Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma. (amin)

Mutlu bir aile yaşamına kavuşmak isteyen müminler, yukarıda sözlerini verdiğimiz duayı okuyarak inşallah 7 günde çok hayırlı neticelere ulaşacaklardır.

Karı kocanın arasını düzelten dua okuyanlar için üç özel niyaz

Evlilik yaşamının güzelleşmesi için okunan farklı dualar da vardır. Bu dualar yukarıda hakkında bilgi verdiğimiz karı kocanın arasını düzelten dua ile birlikte okunabileceği gibi ayrı da okunabilir. 

Büyük alimler bu hususta şu üç özel duayı tavsiye etmektedir:

Eşler arasını düzeltmek için esma

4 farklı esmanın her biri onar defa okunur ve toplamda 40 tekrir sayısına ulaşılır.

  • Ya Vedud (10 defa okunur.)
  • Ya Cami (10 defa okunur.)
  • Ya Latif (10 defa okunur.)
  • Ya Mucib (10 defa okunur.)

Bu esmalar günün herhangi bir vaktinde okunabilir. Duanın okunması için belli bir süre tayin edilmemiştir. Evlilik hayatının güzelleşmesi için ihtiyaç hasıl olan farklı dönemlerde bu duaya birkaç gün başvurulabilir.

Eşlerin arasını düzeltmek için ayet

Aralarında tartışma yaşanan karı kocalar Rum suresinin 21. ayetini okurlarsa inşallah sıkıntılarından kurtulacaklardır.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Bu dua kadın ile erkeğin yakınları tarafından vekaleten de okunabilir.

Geçimsiz koca için okunacak dua

Kadınların okuması için tavsiye edilen özel bir duadır. Geçimsiz kocalar için okunduğunda kısa sürede erkeğin olumsuz davranışları ortadan kalkar.

Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun.

Zuhruf suresinin 70. ayeti olan bu kısa dua her cuma günü okunur ve dua sözleri bir oturuşta 3 defa peş peşe tekrar edilir.

Content missing

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir