Kalpleri Cezbetme Duası 3 Etkili Niyaz

kalpleri cezbetme duası

Bu yazımızda kişinin hem özel hayatında hem de toplum içinde mutluluğu yakalamasına vesile olacak şu üç tesirli kalpleri cezbetme duası hakkında bilgiler vereceğiz:

  • İlki kişiyi ailesine ve çevresine sevdiren kalpleri cezbetme duası
  • İkincisi özel hayatta mutlu olmayı temin eden kalpleri cezbetme duası
  • Üçüncüsü ise, kişinin toplumda büyük bir itibar elde etmesini sağlayan kalpleri cezbetme duası

İfade edilen bu kalpleri cezbetme dualarının sözlerine ve Türkçe meallerine geçmeden önce duaların okunma usulü hakkında birkaç önemli açıklama yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz, çünkü şirinlik duası yapanların çoğunun duası maalesef boşa çıkıyor, bunun nedeni ise duanın şartlarını bilmemek veya uygulamamak.

Halbuki kalpleri cezbetme duasının şartlarını yerine getiren, kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan insanlar, bilhassa özel hayatlarında bu duanın akıl almaz mucizeleri ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu nedenle önce bu kurallar bilinmeli:

Kalpleri Cezbetme Duası Günün Hangi Vaktinde Okunur?

Kalpleri cezbetme duası günün herhangi bir vaktinde okunabilir. Bu hususta kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir. Zaten İslami dua anlayışında yüce Rabbine el açıp niyazda bulunmak için belli zamanlar şart koşulmamıştır. Ancak büyük alimler kandil geceleri, bayram sabahları ve cuma günleri gibi vakitlerde dua etmenin daha makbul olduğunu da beyan etmişlerdir.

Kalpleri cezbetme duası için tavsiye edilen 2 makbul zaman vardır. Bu vakitlerden birincisi sabahın erken saatleri (gün doğumundan önceki vakit), diğeri ise yatsı namazı sonralarıdır. Ancak yaygın biçimde kalpleri cezbetme dualarının yatsı namazından sonra okunduğunu da ifade etmek gerekir.

Duayı Abdestli Biçimde Okumanın Fazileti

Kuran ayetlerine dayanan kalpleri cezbetme dualarını abdestli biçimde okumak daha makbul kabul edilmektedir. Abdest alarak el açmak aynı zamanda duaya gösterilen önemi ifade eder ve duanın icabet görmesinde olumlu tesir gösterir.

Dua Okunan Günlerde Sadaka Vermek Şart mıdır?

Önemli dilek ve hacet dualarının okunduğu günlerde bir miktar sadaka verilmesi yaygın bir uygulamadır. Ancak bilinmelidir ki duaların kabulü ile sadaka vermek arasında herhangi bir ilgi yoktur. Buna karşın sadaka vermenin pek çok fazileti vardır. İhtiyaç sahiplerini sevindirmek rahmet kapılarının açılmasına vesile olur ve duaların kabul görmesini kolaylaştırır.

Kalpleri cezbetme duası okuyan müminlerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermeleri inşallah olumlu neticeler elde etmelerine vesile olacaktır. Nitekim kalpleri cezbetme duası yapıp bunu da sadaka ile taçlandıran kişiler, bilhassa özel hayat için okunan ve aşka vesile olan kalpleri cezbetme duasından mucizevi sonuçlar almışlardır.

Kişiyi Ailesine ve Çevresine Sevdiren Kalpleri Cezbetme Duası

Bu dua kişinin hem aile içinde hem de tanıdıkları arasında sevilip sayılmasını sağlar. Bu ayeti ezberleyerek devamlı okuyan insanlar düşmanlarının dahi sevgisini kazanır. Özellikle aile içinde huzurlu ve mutlu bir ortamın tesis edilmesinde son derece etkilidir.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda. (Amin)

Duanın Türkçe karşılığı

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.” (Meryem-96)

Bu kalpleri cezbetme duası, kişiyi hem ailesine hem de kendisini tanıyan insanlara tamamen tatlı, sevecen, şirin ve hoş gösterir, ama bunun için bu dua sözlerinin bir kağıt üzerine yazılması, dua bitiminde ise yakılması koşulu vardır. Yani öncelikle bu özel sözler, bir kağıda yazılır, dua bu minvalde yapılır ve nihayet kağıt yakılır, uygulama bitirilir.

Özel Hayatta Mutlu Olmayı Temin Eden Kalpleri Cezbetme Duası

Eşler arasında sevginin hasıl olmasını sağlar. Bu duanın okunduğu evlerde karı kocanın muhabbeti artar ve aralarındaki münakaşalar son bulur.

Bu tesirli duayı birbirlerini helal dairesi içinde seven bekâr kadınlar ve erkekler de okuyabilir. Kalpleri cezbetme duası bu kişiler tarafından okunduğunda aynı zamanda “kavuşma duası” hükmünde de geçer.

Dua sözlerinin 3 defa peş peşe okunması ve duanın okuduğuna dair uluorta konuşulmaması da büyük alimlerin tavsiyeleri arasındadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (Amin)

Duanın Türkçe meali

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum-21)

Yukarıdaki duada, kişi, hem çevresine şirin görünüp dertsiz bir ömre imza atar, hem de bu insanın aşk hayatı tamamen parlar, ışıldar. Çünkü bu kalpleri cezbetme duası, insanı kalbinden tut, hücrelerine ve ruhuna kadar yeniler inşallah. Bu nedenle de yapan kişi, baştan ayağa yenilenir, adeta yeniden dünyaya gelmiş gibi olur.

Bu kalpleri cezbetme duası okunurken, dua sahibi sadece bir kişinin hayalini kurar, onun tarafından şirin görünme arzusunu içinde saklı tutar ve o kişiye mütemadiyen güzel, hoş görünme niyetini esas alırsa, Allah’ın izniyle duayı yapan kişi, o insanın vazgeçilmezi olur. Yalnız bu kalpleri cezbetme duası bir akarsuya karşı okunmalı, bu akarsu da küçük veya büyük olabilir. Eğer yakınınızda böyle bir akarsu yoksa, herhangi bir çeşme bulup ona karşı okuma yapmak da yeterli olacaktır.

Yalnız olay burada bitmiyor, çünkü duanın tutup tutmadığına yönelik mühim bir test de bulunmaktadır; bu teste göre, kalpleri cezbetme duasını yapan insan, yaz aylarında bir karınca yuvasına gider, o karıncalara ekmek kırıntısı verirse, karıncaların kendisine hiç ilgi göstermediğini görür. Eğer karıncalar bu insanın yuvaya döktüğü ekmek kırıntılarını taşımaya başlarsa, işin içinde bir terslik olduğu sonucu ortaya çıkar. Bu durumda kalpleri cezbetme duası mutlaka tekrar yapılmalı, bu test de yinelenerek duanın kabulünden emin okunmalıdır.

Bu testin dışında kış aylarında (yani karınca yuvası testini yapmanın mümkün olmadığı bir mevsimde) yapılabilecek bir test de şudur:

Duayı uygulayan kişi bir ayna karşısına geçip o aynada kendi yüzünü temaşa etmeye başlarsa, simasında bir parlaklık görmeye başlar, bu ışıltı, daha önce hiç fark etmediği bir ışıltı halinde peyda olur.

Bu ikinci test, karınca yuvası testi kadar belirgin bir işaret vermez, bu nedenle yaz aylarını beklemek daha tatminkar olacaktır.

Kişinin Toplumda Büyük Bir İtibar Elde Etmesini Sağlayan Kalpleri Cezbetme Duası

Bu duayı okuyan kişiler inşallah içinde bulundukları toplumun en itibarlı bireylerinden biri haline gelir. Yöneticiler, öğretmenler ve komutanlar bu duayı okurlarsa yönettikleri insanların gözüne şirin görünürler, görevlerini daha kolay biçimde yerine getirirler.

Anne babaların da bu duayı okuması inşallah faydalı olacaktır. Zira bu duanın okunduğu evlerde çocuklar anne babalarına karşı gelmez ve onların tavsiyelerine büyük bir içtenlikle bağlı kalır.

Bismillahirrahmanirrahim

Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun. (Amin)

Duanın Türkçe karşılığı

“Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.” (Yunus-26)

Bu sözler bir metal parçasına karşı okunur ve o metal parçası saklanırsa dua, en az 5 yıl etkisini gösterir; ama duanın bir bozuk paraya da okunması mümkündür.

Bu kalpleri cezbetme duası, bir taşa okunur ve bu taş da cepte taşınırsa, o kişiye musibet isabet etmeyeceği gibi insanın ruhuna da bir inşirah gelir, bu insan, saygıdeğer ve itibarlı bir birey haline dönüşür.

Kalpleri Cezbetme Duası Hükmünde Okunan Bazı Esmalar ile Sureler

Yukarıda sözlerini ve Türkçe karşılıklarını verdiğimiz üç farklı kalpleri cezbetme duası dışında müminlerin bazı esmalardan ve surelerden faydalanması da yerinde olacaktır.

Bu hususta büyük alimler fırsat buldukça Ya Vedud, Ya Cami, Ya Musavvir ve Ya Mucib esmalarının okunmasını tavsiye etmektedir. Gün içinde bu esmaları zikreden kişiler inşallah çevrelerine daha şirin görüneceklerdir.

Ayrıca İnşirah, Duha ve İhlas surelerinin devamlı biçimde okunması da kişinin çevresinde sevilip sayılan bir insan olmasına vesile olacaktır.

Artık aşk hayatınız düzene girecek, bunun için En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın inanılmaz potansiyelini siz de hak ediyorsunuz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, yaşamınıza anlam katacak.

Buraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir