İstek Duası ile Tüm Dilekleriniz Gerçekleşsin

İstek duası hangi amaçları gerçekleştirmek üzere okunur?

Her türlü murad için okunacak dua arayanlar, Peygamber Efendimizin dilek duasını mutlaka bilmek durumundadır, çünkü Peygamber Efendimizin dilek duası çok istediğin bir şeyin olması adına en etkili yol olarak bilinir. Bu uygulama defalarca denenmiş ve sonuç alınmış bir dua olduğu için de ayrıca önemli ve değerli bir mahiyete sahiptir.

Bu yazıda size hem Peygamber Efendimizin istek duasını hem de evliyaların dilek duasını anlatacağız.

İstek duası helal dairesi içinde olmak koşulu ile her konuda okunabilir. Ancak sahih dua kitaplarında istek duasının şu mevzulara dair okunabileceği yönünde bilgiler mevcuttur:

 • Maddi hayatla ilgili her konuda okunabilir. Bu yönüyle rızık ve bereket duası hükmündedir.
 • Sevilen kişiye kavuşmak maksadıyla okunabilir. Bu amaçla okunduğunda bağlama ve şirinlik duası hükmündedir.
 • Herhangi bir konuda ulaşılmak istenen bir hedef varsa başarı duası hükmünde okunabilir.
 • Kişinin çok fazla isteyip arzuladığı bir durumun gerçekleşmesini dinlemek üzere okunabilir.
 • Ruhsal sıkıntılardan ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak maksadıyla niyaz edilebilir.

İstek duası burada ifade edilen isteklerin dışında da maddi-manevi her konuda dileklerin gerçekleşmesini niyaz etmek için okunabilmektedir.

İstek duası hem dua okuyan kişiyi hem de konuyla ilişkili diğer insanları etkiler

İstek duası yüce Allah’ın kişinin muradlarını gerçekleştirmesine vesile olurken dua eden kişiyi de konuyla ilgili diğer şahısları da derinden etkiler.

Her şeyden önce dua eden şahıs müthiş bir özgüven duymaya başlar, arzularının gerçekleşeceğine inanır ve dua ile arzusunun gerçekleşeceği konusunda emin olur. Bu özgüven ve inanç kişinin arzularına kavuşurken hazırlıklı olmasına yardımcı olur.

İstek duası dua eden kişinin dışında kalan fakat duanın konusu ile uzaktan-yakından ilişkili olan diğer tüm şahısları da etkiler. Bu kişiler duanın tesiri ile isteğin önünde engel olamazlar. Hatta kişinin isteğinin olumlu yönde gerçekleşmesini sağlamak için yardımcı olurlar. Zira yüce Allah azim ve kadir olandır. Onun gücü her şeye yeter.

İstek dualarında sadece helal şeyler için el açılabilir

Başkasının kötülüğünü istemek yani beddua etmek, haram mal talebinde bulunmak ve dinen caiz olmayan başka bir şey istemek için istek duası okunamaz.

İstek duası meşru ve helal olan her konuda okunabilir. Yani muhtevası çok geniştir. Yeter ki kişi günaha bulaştıracak şer bir niyet içine girmesin.

İstek duası öncesinde yapılması gereken 3 önemli icraat

İstek duası okuyacak müminlerin dua öncesinde şu üç hususta duyarlı davranmaları duanın icabet görmesi (kabul edilmesi) açısından büyük önem taşımaktadır:

 • İstek duası okunmadan önce abdest almak gerekir. Zira dua içinde ayetler ve hadisler vardır. Bu kutsi sözleri abdestli okumak çok daha makbuldür.
 • İstek duasını niyaz eden mümin, dua ettiğine dair başka insanlara bilgi vermezse çok daha isabetli olur. Çünkü kişisel isteklerin uluorta konuşulması İslami anlayışta hoş karşılanmaz.
 • Dua eden kişinin dua ettiği günlerde ihtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka vermesi inşallah sesinin duyulmasına vesile olacaktır. Sadaka vermek kişinin her türlü kaza-beladan korunmasını sağlar ve dualarının kabulünde olumlu tesir gösterir.

Bu üç husus dışında bazı âlimler dua eden kişinin 4 rekat nafile namazı kılmasının da faydalı olacağını ifade etmişlerdir. İstek duası öncesinde nafile namazı kılmak zorunlu değildir. Ancak namaz sonraları okunan duaların daha makbul olduğu da bilinen bir gerçektir.

Ayrıca dua bitiminde Hz Muhammed’e salavat getirmek, Allah’ın güzel isimleri olan esmaları zikretmek ve Kuran-ı Kerim’den birkaç süre okumak da inşallah hayırlı neticelere vesile olacaktır.

İlginizi Çekebilir: Nohut Büyüsü ile 14 Günde Sevdiğini Kendine Aşık Ettirmek Mümkün

İstek duası için makbul kabul edilen iki zaman dilimi vardır

Bu muazzam etkili dua için kadim eserlerde iki makbul zaman tayin edilmiştir:

 • Sabah ezanı ile gün doğumu arasındaki vakit
 • Yatsı namazı ile gece yarısı arasındaki vakit

Tabi burada ifade edilen vakitlerin “tavsiye edilen zamanlar” olduğunu bilmek gerekir. Yanı kişi dilediği her vakit istek duası okuyabilir. Ancak ilme ve tecrübeye dayanan makbul zamanlar konusunda hassas davranmak da inşallah duanın kabulü açısından faydalı olacaktır.

İstek duasını kaç gün boyunca okumalıyım?

Bu hususta genel kaide kişinin arzuladığı istek gerçekleşinceye kadar duayı sabırla okumaya devam etmek gerektiği yönündedir. Yani kişi aceleci davranmayacak ve Rabbi kendisine murat ettiği şeyi nasip edene kadar duasına devam edecektir.

Bazı âlimler ise istek duasının 7 gün okuması gerektiğini beyan etmektedir. Buna göre kişi duasına cuma günü başlayacak ve niyazını perşembe günü bitirecektir. Ardından yüce Allah’ın kudretine ve azametine boyun eğerek kendisi hakkında takdir edilen şeye razı olacaktır.

İstek duasının sözleri

Duanın sözlerini aktarmadan önce duanın niyetine kısaca değinmek gerekir. İstek duasında dua sözlerini okumadan önce kişi açık ve anlaşılır ifadelerle isteğini yüce Allah’a arz edebilir. Yani birkaç cümle ile niyetini beyan edebilir. Ancak niyetini sözlü ifade etmeden sadece içinden geçirdikten sonra da duaya başlayabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken asıl husus sesli veya sessiz mutlaka niyetin ifade edilmesidir.

İstek duası Hazreti Muhammed’in bir hadisi ile 3 Kuran ayetine dayanır.

Duanın teşkili şöyledir:

 • Besmeleyi şerif
 • Hazreti Muhammed’in dualara başlarken okuduğu hadis
 • Ra’d suresi 9. ayet
 • Bakara suresi 255. ayet
 • Âl-i İmrân suresi 148. ayet

Buna göre müminlerin okuyacağı istek duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Sübhane Rabbiyel aliyyil alel Vehhab

Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym

Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü yühıbbül muhsinın (amin)

Dua sözlerini ezberlemekte güçlük çekenler yazılı bir metinden de dua sözlerini okuyabilirler.

Ayrıca duanın sözlerini bir oturuşta 3 defa peş peşe okumak da dua etme adabına daha uygundur. Zira sahih kaynaklar Hz Muhammed’in de dilek dualarını üç defa art arda okuduğunu aktarmaktadır.

Peygamber Efendimizin İstek Duası Böyledir

Rivayete göre, Hazret-i Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, bir isteği ve dileği olduğu zaman, mealen şöyle dua edermiş ve o dua da en kısa zamanda kabul edilirmiş:

“Allah’ım kalpler senin elindedir, yüreklerin kontrolü sendedir, tüm kâinatın kontrol mekanizması da senin kudretin ve iradene bağlıdır, senden dileğim kalbime Rakîb isminle bakman, kâinatın kontrolünü sağladığın gibi arz ve semayı daima Kayyûm isminle ayakta tuttuğun gibi, beni de isteklerimle ayakta tutman ve kontrol etmendir Allah’ım.”

Evet Peygamber Efendimizin bu istek duası, mealen böyle aktarılır, çok güçlü olduğu söylenir, nitekim evliyalar da bu duayı böylece yapmışlardır; fakat bu duanın yeşil bir gül yaprağına okunmasının ayrıca ve bilhassa etki gücüne yansıyacağı da rivayetler arasına girmiştir. Bu nedenle bu istek duasını yeşil bir gül yaprağına doğru okuyup o gül yaprağını itina ile muhafaza etmeniz, size daha hayırlı kapıların açılması manasını taşıyacaktır.

Şimdi de evliyaların dilek ve istek duasının sözleri üzerinde duralım:

Evliyaların Dilek ve İstek Duası da Şöyle Yapılır

“İlâhî, semavat ve arz, mütemadiyen senin iradene boyun eğer, tüm nesneler, zerrelerden güneşlere kadar her bir şey, sana itaat eder, huşu ile sana iltica eder; kader ve kaza, senin mukaddes varlığın ile yön bulur, kısmet ve nasip de senin tayin etmen ile istikamet bulur. Varlığını kalpten bilenler bu nedenle teslimiyet ve iman yolunda sonsuz rahatlık, huzur, sükûnet ve hayır bulurlar. Allah’ım, bana da isteklerimi ve dileklerimi, teslimiyet, iman, rahatlık, huzur ve sükûnet içinde emanet et, âmin.”

Evliyaların dilek ve istek duası olan bu sözler ise, karabaş otu üzerine tilavet edilerek bu karabaş otu da özenle ve dikkatle muhafaza edilmelidir.

Bundan böyle müminin silahı olan doğru ve en güçlü duaları Murad Duaları Kitabı'ndan öğrenebileceksiniz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, sizi de çok etkileyecek.

Buraya tıklayıp Murad Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir