Hayırlı Eş Duası ile Hayat Yoldaşınızı Bulacaksınız

Hayırlı eş duası

Hayırlı eş duası hakkında bilgi veren alimler bu duanın sadece evlenecek kadın ile erkeğin kendisini etkilemekle kalmadığı kişilerin çevresinde bulunan diğer şahıslara da tesir ettiği ifade etmektedir. Yani hayırlı eş duası hem kişilerin kalbine sevgi tohumları ekerek onların uygun bir eşle nasiplenmesini sağlar hem de başka şahısların bu evliliğe yardımcı olmasına vesile olur.

Hayırlı eş konusunda Kuran’da ve hadislerde geçen beyanlar

Kadın ve erkekler fıtrat olarak birbirlerine ihtiyaç duyar. Zira her canlı kendi eşi ile birlikte olmalıdır. Çünkü bu yaratılışın gereklerinden biridir. Kuran-ı Kerim’de Allah’ın insanları kadın-erkek halinde yarattığı şu sözlerle beyan edilmiştir:

“Sizleri (erkekli-dişili) eşler hâlinde yarattık.” (Nebe-8)

Helal dairesi çerçevesinde bir araya gelen kadın ve erkeklerin birbirleri için “nimet” kabul edildikleri ise şöyle beyan edilmiştir:

“Allah, size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?” (Nahl-72)

Hz Muhammed de evliliğin dünyadaki en büyük servetlerden dahi daha büyük bir hazine olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir:

“Karısı olmayan adam yoksuldur, yoksul.”

“Çok malı olsa da mı?”

“Çok malı olsa da.”

“Kocası olmayan kadın yoksuldur, yoksul!”

“Çok malı olsa da mı?”

“Çok malı olsa da.” (Buhârî)

Ayrıca Hz Muhammed bir grup genç sahabeye evlenme hususunda şu sözlerle tavsiyelerde bulunmuştur:

“Ey gençler topluluğu! Gücü yeteniniz, evlensin. Çünkü bu, gözü haramdan daha iyi korur, edep yerini de. Gücü yetmeyen ise, oruç tutmalıdır. Çünkü orucun, şehveti kırma özelliği vardır.” (Buhârî)

Yukarıdaki Kuran ayetlerinden ve İslam Peygamberinin hadislerinden anlaşıldığı üzere evlilik dinimizce teşvik edilen ve müminlere tavsiye edilen güzel icraatlardan biridir.

 

Hayırlı eş duası okuyacakların dikkat etmeleri gereken 3 temel husus

 1. Dua edecek müminler mutlaka dua öncesinde abdest almalıdır. Zira bu duada Kuran ayetleri geçmektedir ve bu kutsi sözler mutlaka abdestli biçimde niyaz edilmelidir.
 2. Hayırlı eş duası okuyacak kişilerin dua ettiklerine dair başka şahıslara bilgi vermemeleri isabetli olacaktır. Çünkü özel hayatla ilgili dualarda ketum davranarak ulu orta konuşmamak daha doğrudur.
 3. Dua eden müminin içten duygularla dua etmesi duanın kabulünde en önemli koşuldur. Bu itibarla dua edecek mümin tüm kalbiyle dua edebileceği sessiz ve sakin bir ortamda bulunmaya gayret etmelidir.

 

Hayırlı eş duasının makbul kabul edildiği zamanlar

Hayırlı eş duası için makbul kabul edilen zamanlar yatsı namazı sonralarıdır. Ayrıca duayı her hafta cuma gecesi okumak da tavsiye edilen bir diğer uygulama şeklidir.

Büyük alimler duanın her hafta cuma gecesi yatsı namazı sonrası okunmasını ve dua sözlerinin peş peşe 3 defa tekrar edilmesini tavsiye etmektedir.

Kişi hayırlı bir eş bulup evlenene kadar her hafta dua etmeye devam ederse inşallah daha isabetli olacaktır. Unutulmamalıdır ki dilek dualarını sabırla ve devamlı okumak her zaman çok daha etkili sonuçlar vermektedir.

 

Hayırlı eş duasında bulunan esmalar ve ayetler

Hayırlı eş duası 3 esma ve 3 ayeti kerimeden oluşur. Duaya kaynaklık eden esmalar ve ayetlerin sıralanışı şu şekildedir:

 • Besmeleyi şerif
 • Es-Selam esması
 • Furkan suresi 74. ayeti kerime
 • El- Vedud esması
 • Rum suresi 21. ayeti kerime
 • Ya Mucib esması
 • Bakara suresi 255. ayeti kerime

Burada ifade edilen sıralamaya göre hayırlı eş duasının tam sözleri şöyle olacaktır:

 

Hayırlı eş duası sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Selam,

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

Ya Vedûd,

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

Ya Mucib,

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym (amin)

Dua sözlerini ezberlemekte güçlük çekenler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler.

Yazımızı noktalamadan önce İslami anlayışa göre “Hayırlı bir eş nasıl olmalıdır?” sorusuna da yanıt vermek faydalı olacaktır. İslam alimlerine göre iyi bir eşte bulunması gereken nitelikler şunlardır:

Büyük alimlere göre hayırlı bir eşte bulunması gereken 10 temel özellik

İslami anlayışa göre hayırlı bir eş, dini öğretilere uygun bir şekilde seçilen, ahlaki değerlere sahip, aile hayatını olumlu yönde etkileyen bir kişidir. İslam’ın öğretilerine göre hayırlı bir eş şu özelliklere sahip olmalıdır:

 1. Dindarlık ve İman: Hayırlı bir eş, İslam’a olan inancını güçlü bir şekilde yaşayan, namazını kılan, orucunu tutan ve diğer ibadetleri yerine getiren bir kişi olmalıdır.
 2. Ahlaki Değerler: İslami değerlere uygun ahlaki karaktere sahip olmalıdır. Adil, dürüst, sabırlı, merhametli ve saygılı bir kişi olmalıdır.
 3. İyi Ahlak: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) öğretilerine uygun bir şekilde davranışlar sergilemeli, insanlara karşı güzel ahlakını göstermelidir.
 4. Aile Değerlerine Saygı: Aile kurumuna verilen önemi anlamalı ve bu değerlere saygı göstermelidir. Anne-baba hakkına riayet etmeli ve aile üyelerine karşı sevgi dolu bir tutum sergilemelidir.
 5. Sadakat: İslami anlayışa göre hayırlı bir eş, eşine sadık olmalı ve evlilik bağlarına olan bağlılığını korumalıdır.
 6. İletişim Yeteneği: Eşler arasındaki iletişim çok önemlidir. Hayırlı bir eş, açık iletişim kurabilen, sorunları anlayışla çözmeye çalışan bir kişi olmalıdır.
 7. Destek ve Yardımlaşma: Evlilikte eşler arasında birbirine destek olma ve yardımlaşma prensibi önemlidir. Hayırlı bir eş, eşinin hedeflerine destek olmalı ve zor zamanlarda yardımcı olmalıdır.
 8. Hoşgörü ve Sabır: Evlilikte her zaman mükemmel olmayan durumlar olabilir. Hayırlı bir eş, hoşgörülü ve sabırlı bir tutum sergileyerek sorunları çözmeye çalışmalıdır.
 9. Çocuklara İyi Örnek Olma: Eğer çocuk sahibi olunacaksa, hayırlı bir eş, çocuklara iyi örnek olmalı, onları İslami değerler doğrultusunda yetiştirmeye çaba göstermelidir.
 10. Eşitlik ve Adalet: İslami anlayışa göre hayırlı bir eş, eşitlik ve adalet prensiplerine uygun davranmalı, eşine karşı adil ve dengeli davranmalıdır.

Artık aşk hayatınız düzene girecek, bunun için En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın inanılmaz potansiyelini siz de hak ediyorsunuz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, yaşamınıza anlam katacak.

Buraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir