Erkek Kadından Neden Soğur 3 Önemli Sebep

erkek kadından neden soğur

Erkek kadından neden soğur, sorusu kadınlar için oldukça hayati bir öneme sahiptir ve her kadının mutlaka bu soruyu kendine sorup üzerinde düşünmesi şarttır. Ben de bir hemcinsiniz olarak bu soruya kafa yordum ve ilk aklıma gelen 3 maddeyi paylaşmak istedim.

Erkek Kadından Neden Soğur? 1. Madde

Müsaade edersen, ilk maddeyi bir fıkra ile izah etmek istiyorum, şöyle ki:

Erkekler Kadınlardan Neden Uzaklaşır Fıkrası

Adam, oğlunun kızamık olduğunu anlatmak için aile doktoruna gider ve şöyle der:

  • “Doktor Bey, oğlumuz kızamık geçiriyor, ne yapsak acaba?”

Doktor, evet oğlunuzun kızamık geçirdiğini biliyorum, dün eşiniz haber vermişti ve eve uğrayıp muayene etmiştim, der ve ekler:

Eşinize de söylediğim gibi çocuğu karantinaya alıp hastalığın size bulaşmasına engel olun, bu arada da dün yazdığım ilaçları kullanın.

Adam, ama doktor bey, hastalık hizmetçiye de bulaşmış; çünkü oğlum hizmetçiyi öpmüş.

Doktor, öyleyse, onu da karantinaya alın, ona da bulaşmış olmalı, deyince adam şöyle der:

  • “İyi de ben de hizmetçiyi öptüm.”

Doktor: Size de bulaşmış olmalı.

Adam: Karım da beni öptü.

  • Doktor: Öyleyse karınıza da bulaşmıştır. Bir dakika, öyleyse bana da bulaşmıştır.

Bu Öyküden Çıkarılacak Hisse Ne?

Değerli hemcinsim, kendi eşinin, farklı bir erkekle birlikte olduğunu öğrenen bir erkek, haliyle eşinden uzaklaşır, değil mi?

  • Kaldı ki burada vurgulamak istediğim tek nokta, bir kadının eşini bir başkasıyla aldatması değil, aldatmaya yönelik her tavırdır.

Bu bağlamda, dürüstlük ilk akla gelen kavramlardan biri olmalı bence. Çünkü bir ilişki yalnızca dürüstlük temeli üzerine sağlamca bina edilebilir. Elbette ki ciddi bir ilişkinin tek temel taşı dürüstlük değil; fakat dürüstlük, bir ilişkinin olmazsa olmazıdır diyebiliriz.

O halde, erkek kadından neden soğur, sorusuna “aldatıldığı için ve partnerinin dürüstlüğünden emin olmadığı için” cevabını verebiliriz.

erkek kadından neden soğur

Erkek Kadından Neden Soğur, Özgürlük Neden Şart?

Değerli hemcinsim, erkek kadından neden soğur, sorusunun en etkili cevaplarından biri de “erkeğin sıkboğaz edilme” durumudur.

Evet, erkekleri, yaratılış itibariyle sıkı bir denetimin cenderesinde kalmak istemez, özgür kuşlar gibi istedikleri an uçmak isterler.

  • Fakat birçok kadın, erkeği elde tutmak bahanesi ile esasında onu kaçırdığını ve kendinden uzaklaştırdığını fark edemez.

Dolayısıyla, bu konudaki genel tutum, kadınların özgürlük taraftarı olup denge siyasetine öncelik vermeleridir. Peki, nedir denge siyaseti ve nasıl uygulanır?

  • Denge siyaseti, kaba tabirle “ne şiş yansın ne kebap” zihniyetiyle hareket etmektir. Bunu az önceki kuş benzetmesi ile açıklayacak olursak, şöyle söylememiz mümkün:

Elindeki kuşu çok sıkma, boğarsın. Ama çok da serbest bırakma; çünkü bu sefer de başkasına yar olma riski var. Öyleyse “denge siyaseti” bu hususta her kadının işine yarayacak önemli bir noktadır.

Erkek Kadından Neden Soğur, Algılama Problemi?

Dinlememe ve anlamama hastalığı.

  • Sevgili hemcinsim, erkekleri kadınlardan uzaklaştıran en büyük etkenlerden biri de erkeği dinlememe ve anlamama problemidir.

Erkekler doğaları gereği kendisini dinleyen ve anlayan bir kadınla birlikte olmayı tercih ederler. Oysaki, kadınların çoğu, erkeği dinlemek ve anlamak yerine yargılamayı tercih ederler. Haliyle erkeği kaçırırlar.

  • Bu konu, oldukça ayrıntılı ve hassas bir konu olduğu hale burada dinlemenin ve anlamanın yalnızca birkaç noktasına dikkat çekmek istedim. Başka yazılarımda bu konuyla alakalı daha detaylı açıklamalar yapacağım.

Değerli okurum, erkek kadından neden soğur meselesinin nedenleri üzerine 3 değil 300 madde yazılsa yeridir; fakat ben en önemli 3 madde üzerinde durmak istedim.

Eğer daha ayrıntılı bilgi edinmek istersen şu tavsiyemi de muhakkak okumalısın:

Content missing

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir