En Etkili Ayırma Büyüsü Kızıl Renkli Ayırma Büyüsüdür

Kızıl renkli ayırma büyüsü nedir ve adını nereden almaktadır?

Ayırma büyüsü, karı kocaların ya da birbirini seven sevgililerin arasını bozarak ayrılmalarına neden olan büyülerin genel adıdır. Bütün ayırma büyüleri “kara büyü” kategorisindedir. Çünkü hepsinde ortak amaç sevenleri ayırmak yani insanların duygu dünyalarına müdahale ederek onlara kötülük yapmaktır. Ayırma büyüleri içinde en ilginç ve en tesirli olanı ise hiç şüphesiz ki kızıl renkli ayırma büyüsü ya da halk arasındaki adıyla “yuva yıkan büyü”dür.

Kızıl renkli ayırma büyüsü Süryani geleneklerine dayanan kökenleri çok eskilere kadar götürülen oldukça etkili bir uygulamadır. Bu büyüye maruz kalan kişilerin bir arada yaşamalarına imkan yoktur. Çünkü bu büyü kişilerin sevgisini tüketmekle kalmaz bu sevgiyi düşmanlığa ve nefrete çevirir. Birbirini deliler gibi seven kadın ve erkekler dahi birkaç gün içinde nasıl olduğunun farkına dahi varmadan ayrılırlar. Bazen bu büyü çocuklu ailelerin parçalanmasına neden olur ki bu durumda yaşanan şey tam manasıyla bir trajedidir.

Ayırma büyüsü neden “kızıl renkli” biçiminde tabir edilmektedir?

Burada ritüelleri hakkında bilgi verilen ayırma büyüsünün eski kaynaklardaki ismi “kızıl renkli ayrıma büyüsü”dür. Büyünün başındaki “kızıl renkli” ifadesi aslında şarap renginden dolayı kullanılmıştır. Çünkü kızıl renkli ayırma büyüsünde temel büyü malzemesi şaraptır. Şarap ile yapılan bir büyü olmasından ötürü bu adı almıştır.

Tarihte kızıl renkli Süryani şarapları çok meşhurdur. Pek çok kitapta bu içecek üzerine bilgiler sunulmuştur. Eski dönemlerde ayırma büyülerini icra eden Süryani rahipleri de kırmızı şarap kullandıkları için bu isim günümüze kadar ulaşmıştır.

Aslında eski Yahudi ve Kabala geleneklerinden bahseden kaynaklarda ayırma büyüsünün ilk versiyonları kan ile yapılmaktadır. Ancak Süryaniler ile birlikte kanın yerini içki almıştır ve günümüzde de kızıl renkli ayırma büyüsü medyumlar tarafından kırmızı şarapla yapılmaktadır.

Kızıl renkli ayırma büyüsü nasıl yapılır?

Bu büyünün hem büyü malzemesine dayanan hem de tılsımlı sözcüklerin okunmasına dayanan iki yönü vardır. Yani bu büyünün icrasını tam olarak yapabilmek için büyünün tılsımlı sözcüklerini mutlak surette bilmek gerekir. Ayrıca büyünün hangi aşamasında hangi ritüelin yerine getirildiği konusunda da uzmanlaşmak şarttır.

Kızıl renkli ayırma büyüsünün aşamalarını özetle şöyle izah etmek mümkündür:

Kızıl renkli ayırma büyüsünde ilk gece büyükçe bir kaba kırmızı şarap boşaltılır. Ardından siyah bir ipin üzerine 6 adet düğüm aralıklı biçimde atılır. Düğümlenmiş siyah ip kırmızı şarabın içine atılır. Büyü yapan kişi bu kırmızı şarap kabının üzerine tılsımlı sözcükleri ilahi tarzında defalarca okur.

Bu sözlerin ne olduğuna dair kimi kitaplarda Akadca, Pehlevice ve Süryanice bazı sözler verilmektedir. Ancak tılsımlı sözcüklerin bunlar olduğuna dair kesin kanıt yoktur. Çünkü büyülerde kullanılan tılsımlı sözcükler her zaman usta-çırak ilişkisi içerisinde ve büyük bir gizlilik içerisinde aktarılmaktadır. Yani kitaplarda yazılan “tılsımlı sözcükler”in gerçek büyü lafızları olma ihtimali çok zayıftır.

İkinci gece ise kırmızı şarabın içindeki düğümlenmiş ip çıkarılarak üç düğüm bir tarafta ve üç düğüm öteki tarafta kalacak biçimde iki parçaya bölünür. Kesilen ipin her iki parçası tekrar şarabın içine atılır ve yine tılsımlı sözcükler okunur.

İlginizi Çekebilir: Aşık Etme Büyüsü Tarzında 7 Farklı Uygulama

Üçüncü gece ise önce büyükçe bir ateş yakılır. Bu ateşin dışarıda olması ya da soba gibi ev içinde olmasının bir kıymeti yoktur. Önemli olan ateşin gür olmasıdır. Bu aşamada kızıl renkli ayırma büyüsü yapacak kişi önce kırmızı şarabın içine atılmış düğümlü iki ip parçasını alarak bir kenara bırakır. Ardından kırmızı şarabı her seferde birkaç damla olacak biçimde ateşin içine damlatarak deyim yerinde ise şarabı “ateşte yakar”

Kimi antropologlar büyüye kızıl renkli ayırma büyüsü denmesinin sebebini bu ateşte yakma olarak da ifade etmektedir.

Büyünün bu aşaması ile alakalı önemli bir uyarıda bulunmak icap etmektedir. Zira bazı şarap türleri ateş ile temas eder etmez ciddi parlamalara yol açabilir. Hatta çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bunun için yapılması gereken şey her seferinde ateşe en fazla birkaç damla şarap damlatmaktır. 

Kızıl renkli ayırma büyüsünde şarabın tamamı ateşe atıldıktan sonra ikiye bölünmüş düğümlü ipler büyü yapan kişi tarafından sembolik olarak bir defa gevşek bir düğümle bağlanır, ancak sonradan düğüm çözülerek bu iki ip parçası da ayrı ayrı ateşe atılarak yakılır. Tabi bu arada yine tılsımlı sözcükler okunmaktadır.

Burada en sonunda yapılan iplerin gevşekçe bağlanıp tekrar çözülmesi aslında ayrılacak çiftlerin bir defa barışır gibi olduktan sonra daha şiddetli bir kavga ile ayrılmalarını sembolik olarak anlatmaktadır. Zaten ayrılıkların doğasında da böyle bir gerçeklik vardır. Yani temelli ayrılacak kişiler ayrılıktan kısa bir süre önce sanki bütün sorunlarını bitirmişler ve mutluluğu yakalamışlar gibi görünürler. Halbuki bu sahte mutluluk anları geçicidir ve asıl kıyametin kopması artık an meselesidir.

Ayırma büyüsü üç gece süren bir ritüelle yapılmaktadır. Büyü 4. günün sabahı etkisini göstermeye başlar. Ancak bu ayrıma büyüsünün etkisini göstermesi tıpkı bir hastalığın ilerlemesi gibidir. Önce hafif kavgalarla kendisini gösteren geçimsizlik, zamanla ilerleyerek “sürdürülemez” bir boyuta taşınır.

Ayırma büyüsü nasıl bozulur?

Ayırma büyüsüne yuva yıkan büyü denmesi son derece haklı bir isimlendirmedir. Çünkü bu ayırma büyüsü telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır. Her şeyden önce aileleri parçalamakta ve masum pek çok kişinin canının yanmasına neden olmaktadır. İşte bu noktada büyü bozma uygulamaları son derece önem arz etmektedir.

Kızıl renkli ayırma büyüsünün arkaik metotla bozdurulması veya Kuran surelerin okunması suretiyle hükümsüz bırakılması mümkündür. Arkaik metotta yine kırmızı şarap kullanılmaktadır ve bütün büyü ritüelleri bazı değişikliklerle tekrar uygulanmaktadır. Tabi büyü bozma uygulamasında da tıpkı büyünün yapılışında olduğu gibi tılsımlı sözcükler okunmaktadır.

İkinci ve daha güvenilir büyü bozma yolu ise bazı Kuran sürelerinin belli sayıda okunmasıdır. Bu metotta herhangi bir uzman aracıya da gerek yoktur. Kişinin bizzat kendisi de ilgili Kuran surelerini okuyarak büyüyü hükümsüz bırakabilir.

Artık aşk hayatınız düzene girecek, bunun için En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın inanılmaz potansiyelini siz de hak ediyorsunuz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, yaşamınıza anlam katacak.

Buraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir