Dilek Tesbihi Herkesi Muradına Kavuşturuyor

dilek tesbihi

Sen de dünyevi amaçlarından birinin artık gerçekleşmesini istiyorsan ve bunun için de dilek tesbihi uygulamasına bel bağladı isen, seni temin ederim ki kesinlikle doğru yerdesin. Çünkü her türlü dünyevi arzun için dilek tesbihi ile ferahlığın tadını yaşayacaksın, artık benim de muradım gerçek oldu, diyerek mutluluk dolu zamanların keyfini süreceksin.

  • Evet, iddialı konuşuyorum, farkındayım, çünkü dilek tesbihi uygulamasını ben de bizzat denedim ve bil bakayım ne oldu? Tabi ki her seferinde tuttu, her seferinde muradım bana ulaştı, hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşamadım, hiçbir zaman “keşke olsaydı” demedim, çünkü hep oldu.

Dilek tesbihini başta borçlarımı ödeyebilmek için yaptım ve ilkin o zaman mucizeyle tanıştım, sonra eski sevgilimi döndürmek için uyguladım, şaşırtıcı bir şekilde yine mutluluğa ulaştım. En sonunda da başarıdan başarıya koşmak için, daha huzurlu, daha özgüvenli ve daha atılgan biri olmak için yaptım, tahmin edebileceğin gibi yine oldu.

Kısaca, dilek tesbihi beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı, bundan sonra da benim arzularıma Allah’ın izniyle hizmet etmeye devam edecek, adım gibi eminim.

Peki, öyleyse sıra sende, dilek tesbihi için kolları sıva, anlatacağım uygulamaları adın gibi belle, içselleştir ve aksatmadan uygula:

Evliyaların Uyguladığı İlk Dilek Tesbihi

Uygulamayı anlatmadan önce şu gerçeğin altını çizmekte fayda var ki 3 farklı dilek tesbihi uygulaması anlatılır, işin güzel tarafı bu 3 uygulama da doğru kaynaklar vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Ama hangi uygulama size fayda sağlar, onu bilemeyiz; çünkü herkesin enerjisi farklı olduğu için sonuçlar da kişiden kişiye değişecektir.

Ama tedirgin olma, zira dilek tesbihi uygulamalarından en az biri, sana da isteklerin için ön ayak olacak, seni de mutluluğun zirvesine taşıyacak inşâallah. Bunun için her uygulamayı ayrı zamanlarda mutlaka yap:

dilek tesbihi

İşte ilk uygulama:

Geceleyin herkesin kendisini uykunun kollarına bıraktığı zaman diliminde sen, uyanık kal; evvela niyetini düşün (mesela sevda için, zenginlik veya başarı için) sonra da tevekkül dolu bir kalp ile kıbleye yönel, Allah’ı kalbinin en derin köşelerinde hisset, sonra da 99 taneden oluşan bir tesbihin üzerine şu mübarek ayeti oku:

“Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.”

Bu mukaddes ayetten sonra şunları oku:

  • “Giden yolcular gitti, geriye mecnun kaldı, bu dilek tesbihine tüm ümitler bağlandı, Allah’a dost olanın yüreciği dağlandı, zaten bahtiyar olan ta yürekten bağlandı. Ham hayaller meçhuldür, Allah avare etmez, kim bu sırra vakıfsa, onun dermanı bitmez, Azrail gelinceye kadar, her türlü ihsan verilir, nitekim evliyalar, bunu çok iyi bilir. Dilekler vuku bulur, herkes kalpten vurulur, cennet gibi bir nimet, sevgili kullara da mütemadi verilir. Avazı çıkan bülbül, güle iltica eder, baygın kokar rayiha, hayat ebede gider, ukdeleri çözenler daim meserret eder. Ya Rab dilek tesbihi, beni istila etsin, senin hisli kulların koruyup da kollasın. Amin.”

99 taneli tesbihin üstüne bunlar okunduktan sonra, 7 defa Fatiha okunur ve duaya itimat ederek (yani gönülden inanarak) her tesbih tanesine 1 defa besmele okunur, yani toplamda 99 kez besmele çekilir ve uygulama böylece tamamlanır.

Şimdi de ikinci uygulamayla devam edelim:

Büyük Alimler Bu Dilek Tesbihini de Yapmış

Önce sözleri sunalım:

  • “Her nefis ölümlüdür ve her can fena bulur, yalnız senin katına varanlar şifa bulur, her nimetin sonucu yok olmaya mahkumdur, lakin sana dayanan kırılmaz bir dayanak elde etmiş olur. Ya Rab içimde tuttum, tüm masum duyguları ve zararsız düşünceleri sana açtım ilahi, bikes kullar anlamaz bu içli yakarışı, tüm insanlar tenkide sarılıp hata eder, fakat senin dergahın kusurları affeder. İşte geldim sana ben, içimi sana açtım, dilek tesbihi olsun, hemdem olsun melekler, tüm şeytanet kurusun, bütün şerler yok olsun ve şerir insanların varlığı heba olsun. İçimdeki arzuya, sen vakıfsın Allah’ım, eller duaya durur, gönüller niyaz ile senin kapında kuldur, ancak gölge edenler yıkılıp gider şeksiz, ancak mert kullarına her yerden nimet erer. Ben de mert bir kulunum, sana iltica ettim, nafile yere birçok yerde dirsek çürüttüm, ama sonra anladım, gördüm bu hakikati, verdin bana Ya Rabbim sonunda feraseti. Şimdi dilek tesbihi ayetlerin hatrına kalbime de dokunsun, ruhuma da işlesin. Amin.”

Büyük alimlerin yaptığı bu dilek tesbihi duası, bir suyun üstüne okunur, sonra da bu suyun üstüne bir defa besmele okunur, ardından da şu ayet okunur:

“Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn.”

Bu ayet suyun üstüne okunduktan sonra, su 3 yudumda içilir ve bitirilir, böylelikle dilek tesbihi uygulaması da tamamlanmış olur.

Şimdi de üçüncü uygulamaya ve yapılış şekline geçiyoruz:

Dilek Tesbihinin 3. Versiyonu Kehf Suresi 10. Ayetle Yapılır

Kehf Suresi’nin 10. ayet-i kerimesi, dilek tesbihi uygulamasına kilit rolde olduğu için, evvela bu ayeti sunuyoruz:

“Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.”

Bu mukaddes ayeti, bir kalemin üstüne 21 defa oku, bu 21 okumayı takiben kalemi bir kağıdın üstüne değdirip şunları yaz:

  • “Tüm peygamberler haktır ve Allah Yüce Mabut, onun önünde kimse isyana kalkışamaz ve onu bilen varlık, asla dalalete sapamaz, bir müminin kalbine ne yeis girer ne elem, fakat bir kafir bile hakkı teslim ederek felah bulur ebedi. Dilek tesbihi için kalem yazar satırlar, Allah’a varan kişi, her dem Onu hatırlar. Ölüm gelene kadar ve emri hak isabet edene kadar geçen tüm zamanlar Allah’ın ve tüm mekanlar Onun kudret elinden çıkar, yine Ona dönecek, tüm fani hayatların sonu bir gün gelecek. Fakat kısa dünyada dünyevi isteklerin cevabı ve kabulü, Hak Teâlâ nezdinde bir sinek kanadı mesabesindedir şüphesiz. Bir misali müsahhar olan aciz kuluna himmet gönder Allah’ım, esaret bitsin artık, hürriyet yollarına bu mücrim de erişsin. Amin.”

Bu sözleri kağıda yaz, bu kağıdı dört defa katla ve yanında taşımaya çalış, her fırsatta da çıkarıp bu mübarek sözleri oku ve Kehf Suresi 10. ayeti de oku. Böylelikle dilek tesbihinin sırrı sana kol kanat gerecek, seni hayatının her safhasında muhafaza edip ayağına taş değmesine engel olacak inşallah.

Şimdi de 2 soruya cevap verip sözü noktalayalım:

Dilek Tesbihi Günah mı?

Nedense bazı insanlar dilek tesbihinin günah olduğunu düşünür ya da bu uygulamanın haram olduğunu iddia eder. Halbuki uygulama içerisindeki sözlerden de anlaşılacağı gibi dilek tesbihi, sadece ve sadece Alemlerin Rabb’i olan Allah’a yönelmeyi ve O’na kulluk etmeyi salık veren ve sadece İslamiyeti esas alan bir uygulamadır.

Bu nedenle dilek tesbihinin haram ya da günah olduğuna dair hiçbir sahih bilgi ve veri bulunmadığı gibi, herhangi bir kaynakta da böyle bir ifade geçmemektedir. Dolayısı ile günah endişesi taşımadan gönül rahatlığıyla uygulamayı yapmak mümkündür, bu konuda zerre tereddüdünüz olmasın ve hiçbir çekince hissetmeden uygulamayı rahatlıkla yapın.

Dilek Tesbihi Hangi Gün Yapılır?

Dilek tesbihinin hangi gün yapılacağı hususunda değişik rivayetler bulunmaktadır ve bu rivayetler içerisinde en geçerli olan aktarım, bu uygulamanın herhangi bir gün yapılabileceği şeklindedir.

Yalnız perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde dilek tesbihi uygulamasının yapılmasının daha anlamlı, daha tesirli ve daha sağlıklı olacağına dair rivayetler olduğunu da belirtmek gerekir.

Content missing

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir