Birinden kurtulmak için dua müminleri huzura kavuşturur

Birinden kurtulmak için dua

Bir müminin hayatına giren kötü insanlardan kurtulmak veya başına gelen musibetleri def etmek için okuduğu duaya birinden kurtulmak için dua adı verilir. Bu tesirli dua belli bir kişiden kurtulmak maksadıyla okunabileceği gibi herhangi bir kötü olayın zarar vermeden atlatılması amacıyla da niyaz edilebilir.

Birinden kurtulmak için dua aynı zamanda korunma duası hükmündedir. Zira bu duayı okuyan mümin her türlü kötülüğü kendisinden uzaklaştırır ve emniyet içinde bir hayat sürdürme imkanı elde eder. Bu itibarla müminlerin bu duayı okuyup tatbik etmeleri ve yeni kuşaklara da öğretmeleri büyük önem taşımaktadır.

Birinden kurtulmak için duanın dayandığı kaynaklar nelerdir?

Birinden kurtulmak için dua Kuran ayetlerine ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayanır. Bu yönüyle en sahih dualar kategorisindedir ve gönül rahatlığı ile okunabilir. Birinden kurtulmak için duayı büyü veya tılsım ile karıştırmamak gerekir. Birinden kurtulmak için büyü adlı bir uygulama da vardır. Bu uygulamanın dua ile bir alakası yoktur ve şer bir uygulamadır. Burada sözleri verilen niyaz ise sahih bir duadır ve dini kaynaklarda geçmektedir.

Birinden kurtulmak için dua okuyarak olumlu sonuç alan müminlerin anlatımları ile bu dua hakkında tavsiyede bulunan büyük alimlerin beyanları duanın çok fazla rağbet görmesini sağlamıştır. Zira bu dua oldukça tesirlidir ve müminlerin dileklerinin gerçekleşmesine Allah’ın izniyle vesile olmaktadır.

Birinden kurtulmak için dua herkese yönelik yapılamaz

Birinden kurtulmak için dua kendisinden kötülük gelen veya gelebilecek şahıslara yönelik okunmaktadır. Kişiye ve ailesine zarar veren herkesi uzaklaştırmak için bu duaya başvurulabilir. Ancak bir kişinin dini açıdan sorumlu olduğu bir şahsa karşı bu duayı okuması doğru değildir.

Anne babalar bakmakla yükümlü oldukları küçük yaştaki evlatlarını uzaklaştırmak için veya evlatlar muhtaç durumdaki anne babalarını uzaklaştırmak gayesiyle bu duayı okuyamazlar.

Unutulmamalıdır ki İslami anlayışta aile bireyleri birbirlerine karşı sorumlu kılınmıştır. Eğer aile bireyleri arasında herhangi bir sıkıntı yaşanırsa birinden kurtulmak için dua okumak yerine aile huzurunun temin edilmesini sağlayacak dualara başvurmak daha isabetli olacaktır.

Dua sözlerine kaç gün boyunca devam etmeliyim?

Kimi kaynaklarda birinden kurtulmak için dua için 3 gün veya 7 gün gibi okuma sureleri ifade edilmektedir.  Bu kaynaklarda söz konusu gün adeti kadar dua edilmesi ve ardından Allah’ın takdirine rıza göstermek gerektiği ifade edilmektedir.

Bazı alimler ise duaya 3 gün veya 7 gün gibi belli bir sınırlandırma getirilmemesi gerektiğini ve kişinin söz konusu isteğinin gerçekleşinceye kadar duaya devam edilmesinin daha doğru olacağı belirtilmektedir. Esasında bu görüş dua etme adabına daha uygun düşmektedir. 

Zira dua ederken isteklerinin niçin gerçekleşmediği konusunda aceleci davranmak yanlıştır. Peygamber Efendimiz dua eden müminlerin dualarına sabırla devam etmelerinin duanın kabulüne vesile olduğunu buyurmuşlardır.

Dua okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken 4 temel husus

  1. Birinden kurtulmak için dua ayetlere ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayandığı için abdestli biçimde niyaz edilmesi daha doğru olacaktır. Ancak zorunlu hallerde duanın abdest alınmadan da okunabileceğini ifade etmek gerekir.
  2. Mümin dua okuyacağı yerin sakin ve temiz olmasına özen göstermelidir. Dua etmek ile ibadet etmek arasında fark yoktur. Müminler dua ederken nasıl titiz davranıyorlarsa dua ederken de aynı şekilde hassas davranmalıdır.
  3. Birinden kurtulmak için dua özel hayatla ilgili biz niyaz olduğu için bu duanın okuduğuna dair uluorta konuşmamak yerinde olacaktır. Yani dua üzerine konuşarak duayı dedikodu malzemesi haline getirmek doğru değildir.
  4. Zorunlu olmamakla birlikte bu duayı okuyan müminler küçük de olsa bir miktar sadaka verirlerse inşallah duanın tesirini arttıracaklardır. Zira sadaka vermek kişiyi her türlü kaza beladan korur ve duaların gerçekleşmesinde olumlu etki gösterir.

Birinden kurtulmak için dua sözleri nelerdir?

Birinden kurtulmak için dua Allah’ın güzel isimleri olan 3 adet esmadan sonra 3 Kuran ayetinin okunması ile niyaz edilir. Ancak her esma 7 defa okunduktan sonra Kur’an ayeti 1 defa okunmaktadır. 

Duada geçen esmalar ile ayetlerin teşkili şöyledir:

  • Ya Kadir esması 7 defa okunduktan sonra Tevbe suresi 129. ayeti kerimesi1 defa okunur.
  • Ya Azim esması 7 defa okunduktan sonra Mümtehine suresi 5. ayeti kerimesi 1 defa okunur.
  • Ya Mucib esması 7 defa okunduktan sonra Nisa suresi 132. ayeti kerimesi 1 defa okunur.

İfade edilen bu teşkil sırasına göre duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Kadir

Ya Kadir

Ya Kadir

Ya Kadir

Ya Kadir

Ya Kadir

Ya Kadir

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Ya Azim

Ya Azim

Ya Azim

Ya Azim

Ya Azim

Ya Azim

Ya Azim

Rabbena la tec’alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel’azizül hakim.

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla (amin)

Bu duayı okuyan müminler yüce Allah’tan her şeyin hayırlısını dilemelidir

Bu dua ile hayatınızdan çıkmasını istediğimiz bazı insanlar bizim hoşumuza gitmese de ilerleyen dönemlerde aslında hakkımızda hayırlı sonuçlar doğurur. Yani biz her ne kadar birinden kurtulmak için dua  ile musibetten kurtulduğumuzu zannetsek de hakkımızda neyin hayırlı neyin şer olduğunu ancak yüce Allah bilir.

İşte bu sebeple birinden kurtulmak için dua okuyan müminler dua bittikten sonra Yüce Rabbim hakkımızda hayırlı olanı yalnız ve ancak sen bilirsin. Sen hakkımızda her zaman en hayırlısını takdir edersin. Senden gelecek her şeye şükrederek rıza gösteriyorum. Bu aciz kulun hakkında hayırlısı neyse onu nasip et.” biçiminde yakarışta bulunursa çok daha isabetli olacaktır.

Artık aşk hayatınız düzene girecek, bunun için En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın inanılmaz potansiyelini siz de hak ediyorsunuz. Aşağıda okuyacağınız yorumlar, yaşamınıza anlam katacak.

Buraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

İşte o yorumların bir kısmı:

İnternette daha bunun gibi yüzlerce yorum bulunuyor.

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir