Besmele ile Sevdiğine Kavuşma Duası Müthiş Etkili

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası

Eski kaynaklarda vuslat duası olarak geçen besmele ile sevdiğine kavuşma duası Allah’ın izniyle çok hayırlı sonuçlara vesile olan bir niyazdır. Kısa sürede tesir gösterir ve müminlerin yüzünün görmesine vesile olur.

3 gün 3 gece okunan bu tesirli dua farklı esmalardan ve ayetlerden oluşan bir terkiptir. Duanın sözlerini ifade edilen sayıda okumak büyük önem taşımaktadır.

  • Zira duanın fazileti her bir esmanın ve ayetin okunma sayılarında gizlidir. Duanın bu sırlı hikmetinden fayda görmek isteyen müminler tavsiye edilen okuma biçimine uymalıdır.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duasının sözlerine geçmeden önce bazı önemli noktalara açıklık etmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası, bekar kişiler için şirinlik duası hükmündedir. Zira bu duayı okuyan kişilerin birbirine kalbi daha güçlü biçimde meyleder. Aralarında öyle bir sevgi hasıl olur ki hiçbir güç onları ayıramaz.

Evli kişilerin bu duayı okumaları ise muhabbet duası vazifesi görür. Bu duayı okuyan eşler birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaşır. Ailede huzur ve mutluluk hüküm sürer. Kalıcı ve mutlu bir evliliğin tesis edilmesini sağlar.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası aynı anda pek çok kişiyi etkiler

Dua sadece kavuşmaları istenen kadın ile erkeği etkilemekle kalmaz, onların sosyal çevresinde bulunan bütün insanları etkiler. Çünkü çoğu zaman kavuşmanın önündeki engel kadın ile erkekten birisi değil bu ilişkiye dışarıdan müdahale eden üçüncü taraf şahıslardır. Bu şahısların müdahalesi kavuşmaya engel olmakta ve insanların mutsuz olmasına sebebiyet vermektedir.

  • Besmele ile sevdiğine kavuşma duası okunduktan sonra müminlerin kavuşmasını istemeyen kişilerin adeta ağzı bağlanır. Bu ilişki hakkında hiçbir şey söyleyemezler. Birbirini seven kişiler hakkında ne düşündükleri sorulduğunda ise kişilerin kavuşmalarında bir sakınca görmediklerini ifade ederler.

İlişkiye destek olan kişiler ise bu duanın okunmasından sonra çok daha cesur biçimde davranır. Seven kişilerin kavuşması için açık bir biçimde destek verirler.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası, kadın ile erkeğin çevresinde bulunan insanların bu kavuşmaya razı edilmesi açısından çok etkili sonuçlar vermektedir. Hatta pek çok akraba önceden karşı çıktıkları ilişkilere sonradan razı olmuşlar ve kişilerin evlenmesine destek vermişlerdir.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası

Kavuşma duasını okuduktan sonra ön yargılarınızı bırakın ve kadere rıza gösterin

Bu niyazı okuyan kişi bilmelidir ki okuduğu etkili dua hem kavuşmak istediği kişiyi hem de sosyal çevredeki tüm insanları etkilemiştir. Artık Allah’ın izniyle kavuşmanın önünde ciddi bir engel kalmamıştır.

Ancak çoğu zaman kişi farkında olmasa bile aslında kendisi bizzat yaşamak istediği aşkın önünde bir engeldir. Yani mümin kişi aslında sevdiğine kalben bağlıdır ve ona kavuşmak istemektedir. Dua okuyarak da bunun gerçekleşmesini dilemektedir. Fakat farkında olmadan bazı önyargılara sahiptir ve bu tutumu kavuşmanın önündeki en büyük engellerden biridir.

  • Büyük alimler besmele ile sevdiğine kavuşma duası okuyacak müminlerin niyet kısmında kendi isimlerini de anarak dua etmelerini istemektedir. Böylece kişinin kalbindeki tüm şüpheler ortadan kalkacak ve saf bir kalp ile sevdiğine yönelecektir.

Büyük alimler ayrıca besmele ile sevdiğine kavuşma duası okuyan müminlerin fiili duayı da ihmal etmemeleri gerektiğini belirtmektedir.

Filli dua herhangi bir dileğin gerçekleşmesi için kişinin aktif olarak harekete geçmesi demektir. Kavuşma duası okuyan kişilerin de sevdiklerine kavuşmak için cesur biçimde harekete geçmeleri gerekir. Unutulmamalıdır ki kul harekete geçmedikçe yüce Rabbimiz kulunun duasına ihsanlarda bulunarak karşılık vermez.

O halde sevdiğine kavuşmak için el açan mümin duasını layıkıyla yapacak, kavuşmanın şartlarını oluşturmak için harekete geçecek ve ardından yüce Allah ne takdir ediyorsa ona rıza gösterecektir.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duasının sözleri ve okunma usulü

Dua, besmele-i şerif ile başlar. El açan mümin Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra duasının niyetini getirir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi besmele ile sevdiğine kavuşma duası okuyan müminler niyet kısmında kendileri için de niyet etmektedir.

Duanın niyet bölümünün sözleri

Ya Rabbim, arş-ı alaya elini açan bu aciz kulunun sesini duy. Gizli ve açık olan her şeyi yalnız Sen bilirsin. Dilimizle açıkça söylediklerimizden de kalbinizde gizlediklerinizden de haberdar olan Sensin. Batın olan Sensin, Zahir olan Sensin.

Sevdiğime kavuşma yolunda içimdeki bütün vesveseleri bitir. Bana sevdiğime kavuşma yolunda güç ve cesaret ver.

Sevdiğimin kalbine merhamet ve muhabbet tohumları ek. Beni ona yakın göster. İkimizi de Sana şükreden kullarından eyle.

Ya Rabbim ikimizi gören tüm gözler sadece Senin nurunla bize baksın. İkimizi duyan tüm kulaklar yalnız Senin hikmetinle duysun. Bizim hakkımızda konuşan bütün diller yalnız hayırlı olanı konuşsun. Senin gücün her şeye yeter. Azim olan ve Kadir olan Sana hamd olsun.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası

Duanın birinci aşaması

Bu niyet cümlelerinden sonra “seven ve sevilmeye layık” anlamına gelen Ya Vedud esması peş peşe 7 defa tekrar edilir:

Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud

Esmanın okunmasından sonra Müminun suresinin 118. ayeti peş peşe 3 defa okunmaktadır. Bu ayeti kerime aslında “merhamet dileme duası” olarak da okunmaktadır. Kavuşma duası içinde bu kısa duanın okunması Allah’ın izniyle rahmet kapılarının açılmasına vesile olmaktadır.

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın. (3 defa tekrar edilecek)

Duanın ikinci aşaması

Ayeti kerimenin okumaları bittikten sonra duanın ikinci bölümüne geçilecektir. Ancak müminlerin aceleci olmamaları ve ikinci bölüme geçmeden önce birkaç dakika yüce Allah’ın kudretini düşünmeleri faydalı olacaktır.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası okuyan müminin ayrıca kavuşacağı kişiyi düşünmesi, onun yüzünü gözünün önünde canlandırması ve onunla yaşayacağı mutlu günleri zihninden geçirmesi de inşallah faydalı olacaktır.

Duaların bölümleri arasında bu şekilde sabırla düşünüp umutları artırmaya büyük alimler “duanın tefekkür aşaması” adını vermektedir. Duaların tefekkürle okunması kabul görmesinde inşallah çok etkili olmaktadır.

Tefekkür aşamasından sonra duanın ikinci bölümüne geçilir ve Ya Cami esması peş peşe 7 defa tekrar edilir. Bu esma “toplayan, bir araya getiren” anlamına gelir. Müminlerin kavuşmalarında hayırlara vesile olan bir esmadır. Bu esmanın yüzü suyu hürmetine birbirini seven kadın ile erkek birlikte mutlu bir yaşam sürdürür.

Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami

Duanın son bölümünde ise Tevbe suresinin 71. ayeti kerimesi bir defa okunmaktadır.

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım. (amin)

Dua sözleri bittikten sonra kişi hemen acele edip kalkmamalı ve birkaç dakika tefekkür ettikten sonra yüce Allah’a şükretmek maksadıyla Fatiha suresini okuyarak duasını bitirilmelidir. Fatiha suresi duaların sonunda okunursa “hatime” vazifesi görür ve duanın çok daha makbul kabul edilmesini sağlar.

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası

Besmele ile sevdiğine kavuşma duası sözlerine kaç gün devam etmeliyim?

Kavuşma duası 3 gün okunan bir duadır. Gün içinde sabah ve akşam birer defa okunur. Yani toplamda 3 gün 3 gece okunan bir niyazdır.

Sabah okumaları ne kadar erken olursa o kadar tesirli olur. Büyük alimler özellikle şafak vakitlerinde duanın okunmasının faziletleri üzerinde durmuşlardır.

Akşam okumaları ise kişinin kendisini rahat hissedebileceği ve yalnız kalabileceği herhangi bir vakitte okunabilir.

3 günlük okumalardan sonra müminler tam bir teslimiyet içinde ve yüce Allah’ın kudretine inanarak duanın sonucunu bekleyecektir. İnşallah müminler kısa süre içinde sevdiklerine kavuşarak mutlu bir yaşam ile nasipleneceklerdir.

Content missing

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir