Baht Açma Duası 12 Okumada Müthiş Etkili

baht açma duası

Değerli mümin kardeşlerimiz ve çok kıymetli okurlarımız, bize yoğun bir talepte bulundular ve bu yoğun talebi nedeniyle bu makalede baht açma duası olarak tanınan, insanların şanssızlığına ve talihsizliğine çözüm üretebilecek muazzam etkili bir duaya ayırdık.

  • Bu baht açma duası birçok kişiye ciddi anlamda katkılar sağlamış ve onların hayatlarında yeni bir dönüm noktası oluşmasına vesile olmuştur. İnşallah siz de bu baht açma duası sayesinde içinde bulunduğunuz kısır döngüden ve sıkıntılı süreçten kurtulacak ve Allah’ın izniyle güzel deneyimler ve tecrübelere yelken açacaksınız.

Şimdi baht açma duası olarak bilinen bu mucizevi ve sırlı duanın bütün detaylarını aşağıda maddeler halinde sunmaya çalışacağız, lütfen yazıyı dikkatli bir şekilde takip edin ve sunacağımız duayı işlem basamaklarına uyarak kontrollü bir şekilde uygulayın. Çünkü duanın yanlış veya eksik uygulanması, bu uygulamanın amacına ulaşmasına engel teşkil edecektir.

İşte başlıyoruz:

Baht Açma Duası Hangi Durumda Yapılmalı?

Günümüzde birçok insanın şansının yaver gitmediğini ve bahtının açık olmadığını biliyoruz; bu durumun birçok nedeni ve birçok etkeni olabilir.

  • Genellikle bu kişilere nazar değdiğini veya büyü yapıldığını bilmekteyiz, işte bu baht açma duası her türlü nazarı ve her türlü büyüyü iptal ederek bahtsız olduğunu düşünen kişinin bahtının ve şansının yaver gitmesine vesile olacak yeterlilikte bir duadır.

Yani içinde bulunduğunuz kısmetsizlik veya nasipsizlik, şanssızlık veya talihsizlik, Allah’ın izniyle bu baht açma duası vesilesi ile ortadan kalkacak ve artık siz de mutluluk ve huzuru yudumlayan bahtiyar insanlardan biri olacaksınız.

Fakat duanın uygulama aşamasına geçmeden önce, duanın kabulünü ciddi anlamda etkileyecek üç önemli şart üzerinde durmak zorundayız, zira bu şartları bilmeden ve anlamadan yapacağınız dua etkisiz ve hükümsüz olacaktır:

Baht Açma Duası Kabul Edilsin Diye 3 Önemli Şart

Baht Açma Duası ve Büyü Kiri

Eğer geçmiş hayatınızda herhangi bir şekilde büyü ve sihir kirine bulaştıysanız, yani kendiniz herhangi bir büyü uygulaması yaptıysanız veya herhangi bir hocaya ya da medyuma böyle bir uygulama yaptırdıysanız, bahtsızlığın nedeni bu olabilir ve böyle bir durumda yapacağınız baht açma duası da etkisiz olabilir.

  • Çünkü Cenab-ı Hak, kendisine büyü ile gelen kullarını dergahı merhametine almaz ve onların en etkili dualarına bile cevap vermez, bu bağlamda böyle sıkıntılı bir durum içerisine girdiyseniz kesinlikle tevbe ve istiğfar etmeli ve içli bir şekilde Allah’tan özür dilemelisiniz.

Allah’tan özür dilemek, bir daha büyü kirine bulaşmayacak şekilde ciddi bir tevbe ve istiğfar etmek anlamına gelir.

baht açma duası

Dua Okuyan Kulun Yüce Allah’ı Tanıması

Yukarıdaki şart ile birlikte aynı zamanda baht açma duasının kabule karin olabilmesi için, dua eden kişinin Allahu Teala’yı yeterince tanıması ve Onun sonsuz kudretini hakkıyla takdir etmesi gerekir.

Yani dua eden kişinin nasıl bir kudretten ve nasıl sonsuz ilim sahibi bir Zat’tan dilekte bulunduğunu bilmesi ve anlaması gerekir. Zaten İslam alimleri ve din büyükleri bir duanın kabul şartının en önemlisi olarak, kulun Allah’ı tanıması ve kudretini takdir etmesi şartını ileri sürerler.

Samimiyet Ekseni

Yukarıdaki iki önemli şart ile birlikte baht açma duasının kabulünde oldukça önemli etkenlerden biri de, bu duayı uygulayan kişinin samimiyet içerisinde dua etmesi ve kalbinde herhangi bir insanın kötülüğüne sebebiyet verecek kötü bir duyguyu taşımamasıdır.

  • Zira böyle kötü bir duygu ve art niyet içerisinde yapılan baht açma duası, duayı uygulayan kişiye fayda yerine zarar getirecek ve bu kişinin felakete sürüklenmesine sebebiyet verecektir.

Öyleyse bu tesirli duayı uygularken kalbinizde ve aklınızda hiçbir kötü niyet taşımadan, bütünüyle halis muhlis duygular içerisinde ve bütünü ile Allah’a teslim olarak duayı yapmalısınız.

  • Zaten yukarıda dile getirdiğimiz bu üç şart, baht açma duasının kabulünde son derece etkili ve hayati öneme sahiptir ve bu nedenle de bu şartlara riayet etmeyen insanların duaları Cenab-ı Hak indinde geri çevrilir.

Bu önemli ve hayati hususları dile getirdiğimize göre, artık şans duasının uygulama şeklini ve yapılış aşamalarını ifade etmeye başlayabiliriz:

baht açma duası

Baht açma duası sözleri

Duaya şu kutsi sözlerin üç defa okunması ile başlanır:

“Euzü bi kelimatillaha’t tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun.”

Bu sözleri Peygamber Efendimizin ağzından söylenen bir hadistir. Büyük alimler bu dua sözlerinin kişinin konuşma ve iletişim yeteneklerini artırdığını belirtmiştir. Yani duanın başında okunan sözler bizzat dua okuyan kişinin değişimini sağlamaktadır. Dolayısıyla kişinin kendi bahtını kendi elleriyle açması sağlanmış olacaktır.

Duanın ikinci aşamasında ise şu mübarek sözler bir defa okunur:

“Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetikefı kabdatike nasiyeti biyedike, madın fiyye hükmüke adlünfiyye kadauke es’elüke bikülli ismin hüue leke semmeyte bihı nefseke ev enzeltehu fı kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke ev iste’serte bihı fı ilmi’l ğaybi indeke en tec’ale’l-kur’an’a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huznı ve zehabe hemmı”

Bu sözleri ise karşıdaki insanları etkiler. Dua okuyan kişinin çevresinde bulunan insanlar onun isteklerinin gerçekleşmesine yardımcı olur. Böylece kişinin sosyal çevrede büyük bir şansa sahip olmasına vesile olur. 

Duanın son aşamasında ise Fatiha suresi okunur. Fatiha suresi kişinin bahtı açılırken ve hayatında yeni gelişmeler yaşanırken onu kaza beladan korur. 

Fatiha suresinin okunması da bittikten sonra duanın birinci okunması tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde 12 okuma yapıldığında İnşallah dua en güçlü biçimde icabet görecektir.

Baht açma duası samimi duygularla okunması halinde mucizevi tesirlerine defalarca şahit olunan bir niyazdır. Bu tesirli dua sayesinde hayatı değişen ve mutlu bir yaşam sürdürmeye başlayan çok sayıda mümin vardır. 

Content missing

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir